คุยเรื่องเก่าๆ มีประโยชน์อย่างไร

ฉันและนักเรียนของฉันจำนวนหนึ่งกำลังร่วมกันทำวิจัยท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง"ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี" ซึ่งฉันและพวกเด็กๆ กำลังร่วมกันสืบประวัติโดยย้อนกลับไปเป็นช่วงๆ

ช่วงแรกเราทดลองทำเวที โดยย้อนหลังกลับไป 5 ปี ให้รุ่นพี่ที่เป็นพี่ใหญ่มานั่งเล่าสู่กันฟังว่าเขาเข้ามาเมื่อก่อนเป้นอย่างไร ประทับใจอะไร แตกต่างกันอย่างไร มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ

1. หลักสูตรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะเมื่อก่อนเน้นการฝึกให้นักเรียนรู้จักอาชีพเกษตร โดยให้ตื่น ตีห้า มาเข้ารับการฝึกกิจกรรมการเกษตรทุกประเภท จนกว่าจะมั่นใจ และรู้ว่าตัวเองรักและชอบอะไร เมื่อขึ้น ปวส. ก้จะเลือกเรียนแบบนั้น แต่พอมาถึงรุ่นปัจจุบัน มีการปรับ เพราะเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ ไม่อดทน พอเจองานหนักก็ลาออกไป  พอถามเด็กๆ ก้ได้คำตอบแบบนั้นว่าถ้าทำงานหนักแบบรุ่นพี่ก็คงไม่ไหวเหมือนกัน

2. แต่สิ่งที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากคือ เรื่องของความรักระหว่างเพื่อนกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พี่ปี 5 ที่เขามาเล่าให้ฟังนั้นเขาพูดถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเพื่อนซึ่งผ่านการฝึกหนักมาด้วยกัน ทำให้รักกันและช่วยเหลือดูแลกันทุกอย่าง เรื่องชู้สาวระหว่างรุ่นไม่มี แต่รุ่นปัจจุบันนั้นความเป็นปัจเจก ต่างคนต่างอยู่เพื่อนก้เขม่นกันเองมีมาก ไม่อาจระบุได้ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไร แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ ผู้ใหญ่นึกจะเปลี่ยน ก็เปลี่ยนกันเอง ไม่เคยฟังความคิดเห้นของเด็กๆ หรือศึกษาข้อมูลของอดีตอย่างละเอียดก่อนการเปลี่ยนแปลง

เด็ก ได้ฝึกบันทึก ฉันได้ฝึกจับประเด็น ก็สนุกดีนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลางความเห็น (0)