Contact

การฝึกอบรมที่รร.วัดสร้อยทอง

  การฝึกอบรมที่รร.วัดสร้อยทอง  

บริษัทอินดี้ฟรีด้อม ได้จัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนวัดสร้อยทอง

             ในวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 49 ผมซึ่งอยู่ฝ่ายผลิตสื่อ ในการฝึกอบรมวันนั้นได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝ่ายฝึกอบรมและบันทึกภาพ การฝึกอบรมเป็นไปด้วยดี น้องๆที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจดีมากแต่บางคนก็ลืมนำเงินมาจ่ายค่าชุดอุปกรณ์ ชุดละ20 บาท มีการแก้ปัญหาคือ อาจารย์ประจำวิชางานประดิษฐ์ได้ให้น้องคนที่ลืมนำเงินมายืมเงินก่อน จึงทำให้น้องๆทุกคนได้เข้าร่วมการอบรมและมีพวงกุญแจกลับบ้านทุกคน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 12862, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)