กิตติกานต์ 51

จัดของห้องเก็บของ
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2549  ในช่วงเช้าพี่เอกผู้อำนวยการกองผลิตสื่อ  ให้ผมจัดของห้องเก็บของกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์   โดยการจัดวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในห้อง  นำกระดาษที่ปริ้นอกมาแล้วเสียทิ้งและนำกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้แยกออกเป็นหมู่ๆ  และจัดกระดาษปริ้นสติกเกอร์วางรวมกันเป็นกองๆ เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบไปใช้งาน (เพราะว่าต้องเปลี่ยนสีกระดาษสติกเกอร์ตลอด)  ตามความเหมาะสมของงานที่จะจัดทำ  และตอนบ่ายพี่เอกผู้อำนวยการกองผลิตสื่อ  ให้ผมจัดของห้องเก็บของกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์   โดยการจัดวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในห้อง  นำกระดาษที่ปริ้นอกมาแล้วเสียทิ้งและนำกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้แยกออกเป็นหมู่ๆ  และจัดกระดาษปริ้นสติกเกอร์วางรวมกันเป็นกองๆ เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบไปใช้งาน (เพราะว่าต้องเปลี่ยนสีกระดาษสติกเกอร์ตลอด)  ตามความเหมาะสมของงานที่จะจัดทำ

     โดยห้องเก็บของมีนขาดเล็กก่อนอื่นจะต้องนำของออกมากองไว้ข้างนอกห้องก่อน แล้วจึงแยกออกเป็นกองๆ  ดังนี้

1.กระดาษปริ้นสติกเกอร์ที่เป็นสีๆ เช่น สีเหลือง สีฟ้า สีแดง สีนำเงิน สีชมพู และสีขาว ขนาดกว้างประมาณ 24 ยาว 33 นิ้ว

2.กระดาษโฟมอัดแข็งเอาไว้ทำเป็นพื้นหลังเวลาปริ้น ข้อความ หรือเอกสาร

3.กระดาษห่อจดหมายซองสีนำตาลเอาไว้ห่อเอกสารเวลาส่งพัสดุ

4.กล่องเก็บเอกสารข้อมูลของกล้อง NIKON

5.กระดาษติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช้แล้ว (เป็นกระดาษสีเขียว) ที่ใช้ปริ้นภาพ

6.แผ่นสติกเกอร์ที่ติดตามลิฟท์ขนาดใหญ่ จำนวน4 แผ่น

7.โครงอลูมิเนียมของบอร์ดประชาสัมพันธ์

     และในช่วงตอนบ่ายพี่หน่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างภาพ  มอบหมายงานให้ผมไปถ่ายภาพในห้องประชุมการฟรีเซ็นต์งานของตัวแทนบริษัทต่างๆ  ที่จะมาทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องของการใช้น้ำและการประหยัดนำ  ของการประปาส่วนภูมิภาค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)