วิธีการปลูกยางพารา

ยาพารา

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

      สภาพพื้นที่ควรเป็นที่ราบ ไม่มีน้ำท่วมขัง หรือมีความลาดเอียงต่ำกว่า 35 องศา ลักษณะดินที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา ควรเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินร่วนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่มีชั้นดินดาน มีการระบายและถ่ายเทอากาศดี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 4.5-5.5 อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของยางพาราอยู่ระหว่าง 24-27 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี มีจำนวนวันฝนตกประมาณ 120-145 วันต่อปี และมีความต้องการปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน 184 กรัมต่อตัน ฟอสฟอรัส 19 กรัมต่อตัน และโพแทสเซียม 145 กรัมต่อตัน ในแต่ละฤดูกาล

พันธุ์ยางพารา

      พันธุ์ยางพาราที่นิยมปลูกได้แก่ สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) สงขลา 36 BPM 24 PM 255 PB 260 PR 255 RRIC 110 และ RRIM 600

การเตรียมดิน

      ทำการไถพลิกและไถพรวนอย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บตอไม้ เศษไม้ และเศษวัชพืชออกให้หมด เพื่อปรับหน้าดินให้เหมาะสมกับการปลูกยางพารา สำหรับพื้นที่ลาดเอียงมากกว่า 15 องศา จะต้องวางแนวปลูกตามขั้นบันได เพื่อลดอัตราการสูญเสียหน้าดิน โดยมีความกว้างของหน้าดินอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อป้องกันต้นยางพาราล้ม หากขั้นบันไดเสียหาย ในกรณีพื้นที่ปลูกเป็นที่ราบก็ทำเฉพาะทางระบายน้ำเท่านั้น และทำการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน พืชปุ๋ยสดที่นิยมใช้ ได้แก่ ปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือโสนอัฟริกัน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว และไถกลบเมื่ออายุ 45 วัน และปล่อยให้ย่อยสลาย 15 วัน แล้วจึงเตรียมหลุมปลูกยางพารา

วิธีการปลูกยางพารา

      ต้องวางแนวปลูกตามแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยมีระยะปลูก 2.5 x 8.0 เมตร หรือ 3.0 x 7.0 เมตร หรือ 3.0 x 6.0 เมตร ในแหล่งปลูกยางใหม่ โดยมีขนาดของหลุม 50 x 50 x 50 เซนติเมตร และทำการปลูกต้นกล้ายางพารา โดยคัดเลือกต้นกล้ายางพาราที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช ขนาด 1-2 ฉัตร และคลุกปุ๋ยหมักอัตรา 15-25 กิโลกรัมต่อหลุม พร้อมกับใส่เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.3 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อตัน ใส่รองก้นหลุมและทำการปลูกต้นกล้ายางพารา หลังจากปลูกยางพาราได้ 15 วัน ให้ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เช่น ถั่วคาโลโปโกเนียม อัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือถั่วคุดซู อัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือถั่วฮามาด้า อัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ โรยเป็นแถวแทรกระหว่างยางพารา เพื่อป้องกันกำจัดวัชพืช ป้องกันการชะล้างพังทลาย และเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน

การดูแลรักษา

      ให้ทำการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 ให้พืชปุ๋ยสดทุก 7 วัน อัตรา 2 ลิตรต่อไร่ นำมาเจือจาง 1:1,000 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยสด และหลังจากปลูกยางพาราแล้ว 15 วัน ให้ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับยางพาราทางใบ หรือราดรดลงดินทุก 1 เดือน และให้ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำกับพืชตระกูลถั่วที่ปลูกคลุมดินด้วย

การป้องกันกำจัดโรค

      โรคราแป้ง ราสีชมพู โรคใบร่วง และผักเน่า และแมลงต่าง ๆ เช่น ปลวก หนอนทราย รวมทั้งวัชพืชชนิดต่าง ๆ ทำได้โดยใช้สารสกัดธรรมชาติหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การกรีดยางสามารถทำการกรีดยางได้เมื่อต้นยางอายุ 6 ปี ขนาดเส้นรอบวงของลำต้น บริเวณที่ทำการกรีดยางไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร โดยกรีดครึ่งลำต้น ความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน โดยกรีดทำมุม 30 องศา กับแนวระนาบ และเอียงจากซ้ายบนลงมาขวาล่าง ติดรางรองรับน้ำยางห่างด้านหน้าประมาณ 30 เซนติเมตร และติดลวดรับถ้วยน้ำยางให้ห่างจากรางรองรับน้ำยางลงมาประมาณ 10 เซนติเมตร กรีดยางให้ลึกใกล้เนื้อไม้มากที่สุด แต่ไม่ควรถึงเนื้อไม้ เมื่อกรีดยางเสร็จ ควรฉีดพ่นหรือทาบริเวณที่กรีดด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำเจือจาง 1:1,000 เพื่อให้ยางมีน้ำยางมากที่สุด ยืดอายุการกรีดยางและต้นยางเสียหายน้อยที่สุด

การจัดการดินหลังเก็บเกี่ยว

       ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นมีอายุยาว ดังนั้นในแต่ละปี จะต้องมีการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พืชตระกูลถั่วคลุมดิน พร้อมทั้งเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชรอบ ๆ โคนต้นยางพารา ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว การจัดการดินเพื่อปลูกยางพาราโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวนี้จะสามารถลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือสามารถเพิ่มผลผลิตยางพาราได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับวิธีการปฏิบัติเดิมของเกษตรกร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#kmeduyala3#ยาพารา

หมายเลขบันทึก: 128366, เขียน: 15 Sep 2007 @ 14:19 (), แก้ไข: 15 Sep 2012 @ 15:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 33, อ่าน: คลิก


ความเห็น (33)

IP: xxx.246.61.36
เขียนเมื่อ 
ยางมีลักษณะใบเหลือง ลำต้นแห้ง การให้น้ำก็รดทุกวันมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะตายไปครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ปลูก และมีหนูมากัดกินใบยางจะมีวิธีอย่างไรในการป้องกันเพราะใช้ยาเบื่อหนูเบือทุกวันหนูก็ยังมากัดทุกวัน  
ปทุมวรรณ
IP: xxx.27.21.80
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าจะหาซื้อพันธุ์กล้างยางพาราได้ที่ไหนแล้วสามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่ใช้ประมาณ 3,500 - 4,000 ต้น

วิวัฒน์ เสรีธรรมรัตน์
IP: xxx.91.18.194
เขียนเมื่อ 

ผมกำลังจัดเตรียมสถานที่จะปลูกยางพาราทางภาคเหนือตอนบนติดอำเภอแม่ฟ้าหลวงอยากทราบว่ายางพันธุ์ไหนที่เหมาะกับพื้นที่และราคาต้นละเท่าไหร่ ควรใส่ปุ๋ยคอกกับหลุมปลูกจะดีไหมครับและระยะห่างแต่ละต้นควรห่างกันเท่าไหร่ถึงจะพอดี ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ

สนทยา ทองพั้ว
IP: xxx.121.234.82
เขียนเมื่อ 

อยากทราบต้นทุนในการปลูกยางพาราใช้พื้นที่ประมาณ 30 ไร่ต้องใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะและต้องใช้คนดูแลประมาณกี่คนคะ สำหรับต้นทุนที่ดินเป็นของเราเองรบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ประเสริฐ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผมเคยทดลองแล้วครับ การใช้ปุ๋ย อินทรีย์ ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีจริงๆครับ โดยเฉพาะปุ๋ยตราบัวทิพย์ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่ใส่กับยางพาราแล้วดีจริงๆครับ เพราะสามารถ ป้องกันและรักษา จำพวก โรค รากเน่า โคลนเน่า ราขาว ราดำ และหนอนชอนเปลือก แถมถ้าใช้ติดต่อกัน นานๆ จะได้น้ำยางเยอะด้วยครับ และยังถูกกว่าปุ๋ยเคมีด้วยครับ 25 กก. เพียง 330 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ 089-7204570

bam
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

มือใหม่คับ คือว่าก่อนปลูกเห็นเขาใส่ฟอสเฟสด้วยมันคืออะไรคับแล้วถ้าปลูกเสร็จแล้วใส่ทีหลังได้หรือเปล่าคับ

POR
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ถ้ามีที่ดินประมาณ 6 ไร่ จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไร ต้นกล้ายางเท่าไร และจะใช้เวลานานเท่าไรจึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครับ ขอบคุณครับ

โก แก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อัตราการปลูก ตามวิธีของเกษตร 6-4 7-3 จะตกไร่ละประมาณ 75 ต้น แต่ปัจจุบัน

จะใช้ 5-3 6-3 จะตกไร่ละประมาณ 95-100 ต้น ส่วนราคาต้นยางชำถุงจะตก

ราคาปานกลางประมาณ 15-18 บาท ต่อต้น

บัญชา
IP: xxx.26.204.113
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ต้นยางของผมได้ปลูกยางได้ 5 ปี วัอรอบได้ 50 cm แล้วครับแต่พบว่า

มี 2 ต้นที่เริ่มมีใบเหลืองและขุดรากแล้วพบว่ารากเน่า และน่าจะรุกรามครับ ผมไม่ทราบว่า

จะใช้ยาอะไรครับในการกำจัดหรือยับยังครับแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ผมปลูกที่มุกดาหาร

ช่วยผมด่วนด้วยครับส่งทางอีเมล์ด้วยนะครับ

เตอร์
IP: xxx.29.60.211
เขียนเมื่อ 

อยากทราบหาซื้อต้ากล้าไม้ยางพาราที่ไหนบ้างครับแล้วที่เชียงใหม่มีขายต้นกล้าที่ไหนบ้างครับ ราคาต้นกล้าละเท่าไหร่ ผมต้องการซือ ครับ จาก เตอร์

ติดต่อได้ที่ 0869144976

นะ
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 

ผมเคยปลูกยางพารา 5ไร่ แต่ยางไม่เกิดเลย เหลือแค่ไม่กี่ต้น

อาจเป็นที่ผมปลูกหญ้าระหว่างแถวการปลูกยางหรือเปล่าครับ

ผมอยากได้วิธีปลูกยาง และจะปลูกอะไรคั่นระหว่างแถวได้หรือเปล่า

กรรณิกา หิรัญเนตร
IP: xxx.156.141.178
เขียนเมื่อ 

คือดิฉันกับแฟนไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรเลย พอดีมีเพื่อนของแฟน ทำยางอยู่ที่จ.นครพนม ประมาณ 50 ไร่ ตอนนี้ได้ 3-4 ปีแล้ว เค้าบอกว่ามีคนจะขายที่ให้ประมาณ 40 ไร่เราเองก็อยากทำ อยากจะมีอะไรไว้ตอนแก่ค่ะ คือเป็นพนักงานบริษัททั้งคู่เลย เค้าจะจ้างเราออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ก็เลยอยากหาหลักให้ก้บชีวิตและอนาคตลูกด้วย เราก็เลยปรึกษากัน คือต้องใช้งบเยอะมาก ใหนจะค่าที่ ใหนจะค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย ฯลฯ (คือเราอยู่ที่จ.ชลบุรี อ.สัตหีบค่ะ ทำงานอยู่ที่ระยอง) พอมาคิดอีกที เรามีมรดกของพ่อแม่แฟน อยู่ที่จ.กำแพงเพชร 12 ไร่แบ่งกับป้าคนละครึ่ง ตอนนี้ให้เค้าเช่าปลูกมันทั้ง12ไร่ปีละ5000บาท ก็เลยคิดอยากจะปลูกที่นี่ เพราะเรามีที่อยู่แล้ว แต่ปัญหามีอยู่ว่า เราไม่รู้อะไรเลย ว่าจะเริ่มต้นยังงัย มีคนบอกว่า ให้เราจ้างคนที่เช่าปลูกมันเป็นคนปลูกให้เราและเราก็จ้างเป็นการปลูกมันฟรีดูแลพร้อม แต่เราจะเริ่มยังงัย ช่วยให้ความมั่นใจด้วยเถอะค่ะ/ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ/เหมียว/เล็ก

พิมพ์นิภา โจว
IP: xxx.49.32.110
เขียนเมื่อ 

อยากขอคำแนะนำ วีธีปลูก และดูและเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายต่อไร่ค่ะ อยู่ จ แพร่ค่ะ

เจตน์
IP: xxx.67.52.240
เขียนเมื่อ 

รบกวนแนะนำแหล่งซื้อต้นกล้ายางที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพงให้หน่อยนะคะ เพราะตอนนี้ทราบมาว่าราคาตั้ง25-30 บาทต่อต้นเลย อยากให้ช่วยแนะนำหน่อยคะ สนใจพันธุ์ RRIT 251/RRIM 600 ขอบคุณคะ

นิรุธ
IP: xxx.175.86.49
เขียนเมื่อ 

ผมมีความรู้เรื่องการปลูกยางพาราน้อยมาก จึงอยากจะรู้เรื่องยางพาราให้มากว่านี้ ใครที่ใจดีช่วยเเนะนำหน่อยครับ

เเต่ผมมีที่ดินอยู่เเล้วเตรียมที่จะปลูกยางพาราเเล้วครับ เเต่ยังไม่ค่อยเเน่ใจ เพราะถ้าปลุกไปเเล้วกลัวต้นยางพาราจะตาย

ใครที่ใจดีช่วยเเนะนำด้วยครับ

ปรีชา
IP: xxx.39.148.212
เขียนเมื่อ 

ผมมาขอคำแนะนำจากผู้รู้ และขอความกรุณาด้วนนะครับ

ผมเริ่มสนใจเรื่องยางมาได้จะปีนึงแล้วครับแต่ยังมีความรู้ไม่แน่นและมากพอที่จะนำไปลงทุน

ก็เลยจะมาขอคำแนะนำที่ยังติดค้างเป็นข้อๆดังนี้ครับ

1. พื้นที่ปลูก อำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น สภาพภูมิศาสตร์ เหมาะสมมากน้อยแค่ไหนครับ.

2. หากปลูกได้แล้ว อย่างน้อยที่สุดควรจะปลูกกี่ไร่ ขึ้นไปครับ ถึงจะสามารถขายน้ำยางดิบได้สัก

สามหมื่อนบาท ถึง หกหมื่อนบาท ต่อเดือน ครับ

3.หลักการตลาดของยางพารามีแบบไหนบ้างครับ และมีข้อดีและข้อเสียตรงไหน ขอคำแนะนำด้วยครับ

4.ที่ขอนแก่นมีที่ให้คำแนะนำเรื่องยางพาราไหมครับ และที่ไหน

เท่านี้ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำนะครับ

IP: xxx.172.217.42
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะดิฉันกำลังปลูปยาง 10 ไร่ เพราะไม่แน่ใจว่าอีก 10 ไร่จะปลูกดีไหม

ดิฉันปลูกที่อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ ขอสอบถามหน่องน่ะค่ะ

พิพัฒน์
IP: xxx.90.17.161
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าพื้นที่ ลุ่มๆ ดอนๆ เป็นดินปนทราย เหมาะแก่การปลูกยางพันธ์ไหนครั[

แถวต.ศาลาลำดวน สระแก้ว ปลูกได้ไหมครับ และมีที่นาดินร่วนแต่มีนำ้ท่วมหน้าฝน

ทำอย่างไรถึงจะปลูกยางได้ครับ ขอบคุณ

นาย ก
IP: xxx.173.229.8
เขียนเมื่อ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ที่พบเห็นยังขาดความรู้เรื่องการจัดการปุ๋ยยางพาราทำให้ได้ผลผลิตตำ เรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเกษตรกรเจ้ากรรมของประเทศด้วยช่วยออกไปดูข้างนอกบ้างอย่าเก่งแต่ในมุ้ง

ดอน เมืองน่าน
IP: xxx.120.213.225
เขียนเมื่อ 

- ผมอยู่จังหวัดน่านครับจะปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 3001 , RRIM 2025 , RRIT 251 ไม่ทราบว่าควรจะเลือกปลูกพันธุ์ไหนดี ที่เหมาะกับพื้นที่ จังหวัดน่าน และกล้าพันธุ์แถวภาคเหนือมีขายทีไหน ( RRIM 3001 , RRIM 2025 , RRIT 251 ) ราคาเท่าไร

- ผมขอคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการตลาดของยางพาราด้วยครับ

- ถ้าอยากมีรายได้จากการขายน้ำยางสดเดือนละ 10,000 บาท ต้องปลูกยางพารากี่ไร่ครับ

ดอน เมืองน่าน
IP: xxx.120.213.225
เขียนเมื่อ 

- ผมขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปลูกยางพารา การเลือกพันธุ์ยางพารา การขยายเพาะพันธุ์ยางพารา การบำรุงดูแลต้นยางพารา การกรีดยางพารา การเก็บน้ำยางพารา การทำแผ่นยางพาราชั้นดี การอบรมควันแผ่นยางพารา การเก็บสต๊อกแผ่นยางพารารอจำหน่าย ตลาด,แหล่ง,โรงงานรับซื้อน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน แถวภาคเหนือหรือใกล้ๆภาคเหนือ ขอขอบคุณครับ

รัชพงศ์
IP: xxx.164.106.159
เขียนเมื่อ 

ผมกำลังสนใจที่จะปลูกยางพาราครับ มีที่ของแฟนอยู่ 50 ไร่ แต่เป็นที่นาไม่รู้ว่าจะปลูกได้หรือเปล่าครับ หรือมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรไม่ครับ ที่นาอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี อ.เชียงกรม และอยากทราบว่าถ้าปลูกได้ควรซื้อต้นกล้าพันธ์อะไร ราคาประมาณเท่าไรครับ และค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละปี ประมาณเท่าไร การดูแลรักษาต้องทำอย่างไรบ้าง รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ

เอก อินทรีย์
IP: xxx.180.168.177
เขียนเมื่อ 

ท่านที่สนใจเรืองยางพารานะครับ ยากเรียนรุ้ให้มากขึ้น วิทีดูแลเป็นอย่าง ไร ท่านที่สนใจและจะเรียนรุ้ โทรมาถาม และมาสมัครเพือเรียนได้ครับเรามีวิทยากร สอนให้ครับโทรมาที่ 042-224221-080-7030191 จ. อุดรธานี มาเรียนได้ครับ

เอก อินทรีย์
IP: xxx.180.168.177
เขียนเมื่อ 

ท่านที่สนใจเรืองยางพารานะครับ ยากเรียนรุ้ให้มากขึ้น วิทีดูแลเป็นอย่าง ไร ท่านที่สนใจและจะเรียนรุ้ โทรมาถาม และมาสมัครเพือเรียนได้ครับเรามีวิทยากร สอนให้ครับโทรมาที่ 042-224221-080-7030191 จ. อุดรธานี มาเรียนได้ครับ

สนทยา ทองพั้ว
IP: xxx.58.231.242
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าในพื้นที่ 1 ไร่ต้องใช้ต้นยาง 70 หรือ 80 ต้นดีถึงจะเหมาะสมขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ

เอกพล เสนามงคล
IP: xxx.146.128.111
เขียนเมื่อ 

-ผมอยู่หนองพอกตอนนี้กำลังเตรียมพื่นที่ปลูกยางประมาณ 10 ไร่ครับ มีข้อส่งสัยว่าพื่นที่ ที่ปลูกเคยปลูกต้นยูคามาก่อนไม่ทราบว่า

จะมี่ผลกระทบอะไรหรื่อเปล่า อยากขอคำแนะนำครับ

ข้อแตกต่างระหว่าการปักชำกับการต่อยอด
IP: xxx.25.41.227
เขียนเมื่อ 

ผมไม่มีความรู้เรื่องยางเลย ตอนนี้ผมจะปลูกใหม่หลังจากตัดต้นเก่าขายไปแล้วเลย อยากทราบความแตกต่างระหว่างการปักชำกับ การต่อยอด ของการปลูกต้นยาง หลังจากการเลือกต้นที่จะใช้ปลูกแล้วต้องเริ่มตรงไหนก่อนครับ ขอตั้งแตแรกเลย ขอรับกะผม

รุ่ง
IP: xxx.174.74.139
เขียนเมื่อ 

อยากปลูกจังแต่ไม่รู้วิธีเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

อยากปลูกยางบ้างจังเลยครับ

แต่ต้นกล้าราคาพรวดไปอยู่ที่ต้นละ 57-75 โ่น่น

ใครรู้วิธีลดต้นทุนบอกด้วยครับ

สนทยา ทองพั้ว
IP: xxx.55.3.80
เขียนเมื่อ 

ถ้าต้นยางพาราโดนน้ำท่วมขังง ต้นไม่โต เราควรหาต้นใหม่มาปลูกแทนจะดีกว่ามั๊ย ถ้าใครรู้รบกวนตอบด้วยค่ะ

จี
IP: xxx.53.222.213
เขียนเมื่อ 

ราคายางช่วงนี้ตก ช่วยแก้หน่อย

สุชานาถ พรวนกระโทก
IP: xxx.89.82.89
เขียนเมื่อ 

เอาไปทำรายงานค้า            ส่งวิชาภาษาไทย

tongsorod
IP: xxx.109.44.110
เขียนเมื่อ 

ระยองสมบูรณ์ทรัพย์พันธุ์ยาง

จำหน่าย และเปิดรับจองกล้ายางพารา ปี 2556

พันธ์ RRIM600 และ RRIT251

มีทั้งตอตาเขียว และยางพาราชำถุง

และกล้ายางเกรด A บัดดิ้ง

กล้ายางพาราพันธุ์ RRIM600

กล้ายางพาราพันธุ์ RRIT251

New++พันธุ์เฉลิมพระเกียรติ984,พันธุ์CP80

ตอตาเขียว

มีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

**เรามีผลงานวิจัยรับรองจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ให้คำแนะนำปรึกษาัฟรี สอนการปลูกอย่างมืออาชีพ

บริการรถขนส่งทั่วทั้งในและต่างประเทศ

แปลงยางอยู่ที่ สระแก้ว,จันทบุรี,ระยอง

โทร. 087-143-9645 (คุณ ศรีไพร)