สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอบ้านตาก(1)

คำขวัญคือ “พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ หินแกรนิตล้ำค่า เทิดบูชาเจดีย์ยุทธหัตถี เมืองคนดีบ้านตาก”
                          อำเภอบ้านตาก  เป็นเมืองตากเก่าตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาที่มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านตะวันตกของกรุงสุโขทัยจน  ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ได้โปรดให้ย้ายเมืองตากลงมาตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปิง ตรงข้ามกับตัวเมืองในปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอบ้านตากส่วนใหญ่จึงเป็นโบราณสถาน อำเภอบ้านตากอยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศเหนือราว 22 กิโลเมตร คำขวัญคือ “พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์  หินแกรนิตล้ำค่า  เทิดบูชาเจดีย์ยุทธหัตถี   เมืองคนดีบ้านตาก”
                          วัดพระบรมธาตุ อยู่ที่ตำบลเกาะตะเภา มีเจดีย์ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเกศาอีก 4 องค์ มาประดิษฐาน พระครูพิทักษ์บรมธาตุ (ทองอยู่) เจ้าอาวาสได้จดจำพระธาตุชเวดากองมาและได้มาก่อสร้างครอบคลุมองค์เก่าไว้ และสร้างพระบรมธาตุองค์เล็ก 16 องค์ เจดีย์สำหรับใส่พระพุทธรูป อีก 12 องค์ โขงจุดไฟเทียนอีก 6 โขง วัดพระบรมธาตุเป็นวัดเก่าแก่ ได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งแล้ว ตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้แกะสลักสวยงาม หน้าบันและจั่วเป็นไม้หน้าต่างแกะเป็นพุทธประวัติปิดทองหัวบันไดเป็นนาค วิหารของวัดซึ่งเป็นวิหารเก่ามีเพดานสูง 2 ชั้น มีช่องลมอยู่โดยรอบ ทำให้อากาศภายในเย็น ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารไม้เก่าแก่ที่มีลายแกะสลักไว้ให้ชมนับเป็นวัดที่มีคุณค่าทางโบราณคดีมาก
                          พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองที่เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนประดิษฐานในวิหารที่วัดพระบรมธาตุ ประชาชนมากราบไหว้กันมากเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้สมตามปรารถนาแต่ขอได้ครั้งละ 1 อย่างและต้องกลับมาไหว้อีกถ้าบรรลุตามที่ขอ
                          เจดีย์ยุทธหัตถี ตั้งอยู่บนดอยช้าง เป็นเนินเล็ก ๆ อยู่ทางเหนือวัดพระบรมธาตุไปเล็กน้อย มีอายุอยู่ในสมัยกรุงสุโขทัย  เป็นศิลปะแบบสุโขทัยก่ออิฐถือปูน ฐานกว้าง 12 เมตร เป็นเรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมขึ้นไปสูง 16 เมตร เหนือธาตุทำเป็นลำสี่เหลี่ยมย่อมุมตลอดถึงยอดที่เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดสุดมีฉัตรมีร่องรอยการซ่อมแซมตลอดมาแต่ไม่เสียทรงเดิม ฐานพุ่มมีลายปั้นเป็นรูปหน้าสิงห์สวยงามหน้าสิงห์ด้านทิศเหนือยังสมบูรณ์ด้านอื่นๆ ชำรุดและมีรอยซ่อม องค์เจดีย์ส่วนใหญ่มีคราบตะไคร่น้ำจับอยู่ทั่วไป  สันนิษฐานว่าพระเจดีย์องค์นี้จะสร้างเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงที่ชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)