ข้อมูลโรงเรียน

จำนวนนักเรียน
ปัจุบันโรงเรียนบ้านศรีนครมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  83  คน  ชาย  53  คน  หญิง  40  คน  นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อมูลโรงเรียนความเห็น (0)