การขยายผล km ปทุมธานี เขต 2


การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
                     สพท.ปท.2 ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  2  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน  2550 ที่ห้องประชุมดอกแก้ว สพท.ปท.2                 รูปแบบและวิธีการการจัดกิจกรรม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ    การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  2    ที่มีเป้าหมายให้  บุคลากรที่ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ   ครั้งนี้ทุกท่าน   ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรในสถานศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  2 จำนวน   76โรงเรียน  ได้รับการพัฒนาการจัดการความรู้  ตระหนักในความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้เป็นองค์รวม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และทีมงานแห่งการเรียนรู้  มีรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการแพร่ขยายการจัดการความรู้ไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นๆ  ในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงโรงเรียนในสังกัด มีการบริหารจัดการความรู้โดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน                 ดังนั้น   ผู้เข้ารับการอบรมจึงมิได้นั่งฟังอย่างเดียว กิจกรรมถูกออกแบบให้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนที่รู้มากกว่าบางเรื่องหรือมีประสบการณ์มาก่อนบ้างแล้ว แชร์และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมกิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ปฏิสัมพันธ์กัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้      บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วยการให้ เทคโนโลยีเป็นสื่อ รับฟังภาคความรู้และการสาธิตจากวิทยากร แล้วลงมือปฏิบัติผ่าน Internet ทีสำคัญเครื่องเครื่องมือมีไม่ครบทุกคน ต้องร่วมมือด้วยช่วยกัน กระบวนการและผลสำเร็จของงานจึงมองเห็นพฤติกรรมของผู้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ร่วมด้วยช่วยกัน ยอมรับรับว่ามีความสุขมากค่ะที่เห็นภาพสังคมแห่งการเรียนรู้แบบนี้ และคิดว่าทุกท่านจะสามารถประยุกต์และนำไปใช้กับงานของตนเองได้ และ จะสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร ในการจัดการความรู้ เชื่อมโยงความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้อย่างระบบ   ดังเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ                ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมฯ   ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในอันที่ช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพการทำงานให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเป็นอย่างมาก และขอโทษสำหรับบางสิ่งอย่างที่ทำให้ท่านไม่ประทับใจ ขอถือโอกาสขออภัยไว้ ณ ที่นี้ค่ะ  เนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้  เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทั้งกับตัวท่านเอง และหน่วยงานของท่าน  ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยตรงและทันที  จึงขอให้ท่านมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ
หมายเลขบันทึก: 128279เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2007 10:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 20:25 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

นำมาขยายผลที่โรงเรียนแล้วค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง