ประวัติการจัดการความรู้ในกรมการจัดหางาน

  ติดต่อ

  ประวัติการจัดการความรู้ในกรมการจัดหางาน  

ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการจัดการความรู้ในกรมการจัดหางาน กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับการเริ่มต้นการจัดการความรู้ในกรมการจัดหางานนั้น เริ่มค้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ได้กำหนดตัวชี้วัดเรื่องความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ซึ่งจะต้องจัดตั้งทีมงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2548  ซึ่งมีการดำเนินการ  ดังนี้

1. กรมฯ มีคำสั่งที่ 816/2547 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ในกรมฯ โดยมีรองอธิบดี (นายทรงศักดิ์ ตันตะโยธิน) เป็นประธาน และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน

2. กรมฯ เห็นชอบแนวทางพัฒนาระบบบริหารความรู้ในกรมฯ ซึ่งคณะทำงานฯ เสนอให้ใช้โครงการจัดการความรู้เรื่องการแนะแนวอาชีพ เป็นโครงการนำร่อง โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่า"มีเครือข่ายการถ่ายโอน / แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ เพื่อพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล"

3. คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2548 จำนวน 8 กิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในกรมการจัดหางาน

หมายเลขบันทึก: 127421, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-03 13:34:05+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#ประวัติ#กรมการจัดหางาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)