การเลือกตั้งในสิ้นปี กับอำนาจของประชาชนชาวไทย และโดยเฉพาะชาวประดู่ยืน

กกต. ไม่ยอม อียู

การเมือง การจัดการเลือกตั้ง และเสียงสะท้อนจากต่างประเทศอย่าง EU ที่ต้องการเข้ามาจับตรากึ่งตรวจสอบการเลือกตั้งในเมืองไทยเรื่องใกล้ตัวของคนประดู่ยืน

ผ่านไปแล้วสำหรับการลงประชามติ และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ ปีพุทธศักราช 2550 แล้ว วันนี้กระบวนการทางการเมืองก็คงจะได้รับการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของประเทศไทย ก็คงจะจัดขึ้นในเร็ววัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ 23 ธันวาคม หรือ 13 มกราคม การเลือกตั้งของประเทศไทยก็จะต้องเกิดขึ้น ผู้แทนของปวงชนก็จะได้เข้าไปทำงานตามที่ประชาชนตั้งความหวัง รัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งก็ต้องไปทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ และต้องช่วยเหลือประชาชนทุกจังหวัดอย่างเท่าเทียม แต่ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาล การเลือกตั้งเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่หลายพรรคหลายกลุ่ม ได้ออกมาทำกิจกรรม เช่นการจดทะเบียนพรรคใหม่ การเปิดตัว ส.ส. ดังเช่นพรรคชาติไทย ที่ได้เปิดตัว ส.ส. ไปเมื่อวานก่อน ใครเป็นใครก็ดูได้ในเนื้อข่าวของเรา การเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ กกต. ที่สมัยก่อนก็บอกว่า กกต.ไม่เป็นกลาง ปัจจุบัน กลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่เคยบอกว่า กกต.ชุดเก่าเป็นกลาง ก็หวนคืนมาว่า กกต.ชุดใหม่ ไม่เป็นกลาง และที่แปลก คือ อียู ก็อยากเข้ามาสังเกตุการเลือกตั้ง เราก็ไม่รู้จะพูดไปในทิศทางใด การเมืองไทยมีรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นโดยกระบวนการณ์ที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ถึงแม้ประชาชนจะเข้าใจในรัฐธรรมนูญน้อยไปหน่อย แต่ก็น่าจะมาจากมือประชาชนที่มีโอกาสร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อหวังทำให้การบริหารประเทศ ไร้การครอบงำของกลุ่มการเมืองใดที่ใช้อิทธิพลเหนือกฏหมาย ไม่ทำตามกฏเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน ผิดกฏหมาย ไม่น่าที่จะเป็นสาเหตุให้ องค์กรระหว่างประเทศอย่าง อียู ต้องการเข้ามาสังเกตุการณ์ แต่ต่างชาติคงตระหนักถึงการเกิดรัฐประหารก่อนมีรัฐบาลชุดใหม่ แต่วันนั้นก็ผ่านมาจะครบ 1 ปี ที่คณะรัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมอบหน้าที่การบริหารประเทศให้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากเลือกตั้งอย่างแท้จริง การเลือกตั้งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ขึ้นอยู่กับพลังของพวกเราประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านั้นเอง โดยเฉพาะพลังของพวกเราชาวประดู่ยืน อ.ลานสัก ก็จะเป็นหนึ่งจากหลายเสียงสะท้อน ออกมาเป็นพลัง เหมือนดังคำว่า พลังประชาชน แต่ ไม่ใช่พรรคพลังประชาชน !!!!!!!!!!!!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลุ่มน้ำสะแกกรังความเห็น (0)