เทคนิคการคูณโดยใช้จุดตัด สื่อ  ใช้ไม้ตะเกียบ  หรือหลอดกาแฟ 

 

วิธีการสอน1.  นำหลอดกาแฟมาเป็นสื่อ  โดยวางเป็นแนวตั้ง (ตามจำนวนตัวตั้ง)  และวางแนวนอน(ตามจำนวนตัวคูณ)2.  นับจำนวนจุดตัดของหลอดกาแฟ3.  จำนวนจุดตัดก์คือ  คำตอบของผลคูณ  นั่นเอง4.  อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเนี่ย (ถ้าไม่ขี้เกียจนับ)