เทคนิคการคูณโดยใช้จุดตัด   สื่อ  ใช้ไม้ตะเกียบ  หรือหลอดกาแฟ  

 

วิธีการสอน 1.  นำหลอดกาแฟมาเป็นสื่อ  โดยวางเป็นแนวตั้ง (ตามจำนวนตัวตั้ง)  และวางแนวนอน(ตามจำนวนตัวคูณ) 2.  นับจำนวนจุดตัดของหลอดกาแฟ 3.  จำนวนจุดตัดก์คือ  คำตอบของผลคูณ  นั่นเอง 4.  อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเนี่ย (ถ้าไม่ขี้เกียจนับ)