เศณวี53

เขียนสคริปต์

บันทึกประจำวันที่  18 มกราคม 2549  งานแรกประจำวันนี้คือการสืบค้นหาข่าวจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งก็ได้หาจากหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับ ซึ่งวันนี้ก็หาได้หลายเรื่องเหมือนกัน  หลังจากนั้นได้เข้า  Internet  เพื่อสืบค้นหาข้อมูลให้กับรายการ   มันแปลกดีนะ 

งานต่อมาคือ การเขียนสคริปต์ เกี่ยวกับเรื่อง บ้านตอไม้  ซึ่งมีบ้านซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ กับตอไม้  สำหรับวิธีการเขียนสคริปต์ก็มีดังต่อไปนี้

1. รวบรวมข้อมูล

2. อ่านข้อมูลและสรุป

3. เขียนโครงร่าง

4. ทำการเขียนสคริปต์

5.  ตรวจสอบ

 

สำหรับสิ่งที่ได้รับในวันนี้

1.  ได้เขียนสคริปต์ที่มีคุณภาพมากขึ้น เพราะว่าได้รับคำชม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของเศณวีความเห็น (0)