รถ 4 ล้อ

รถ 4 ล้อ โดยดอกหญ้าไหว

รถ 4 ล้อ

กลุ่มเป้าหมาย:ผู้ป่วยยาเสพติด / กลุ่มอื่น ๆ

เวลา / สถานที่ 15 - 20 นาที / สอดแทรกในกลุ่มอื่นตามบรรยากาศที่เหมาะสม

ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามรูปแบบ FAST Model  โดยเฉพาะผู้ป่วยระบบบังคับ ที่ถูกส่งตัวมาจากคุมประพฤติประจำศาลต่าง ๆเมื่อบำบัดฟื้นฟูครบ 120 วัน แล้วจะได้รับการยกฟ้องในคดีดังกล่าว ตามขั้นตอน พรบ.ผู้ติดยาเสพติด 2545 ถือเป็นประโยชน์ที่ได้รับตลอดจบระหว่างการบำบัดฟื้นฟู ไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาโรค ถอนฟัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้า ของใช้จำเป็นส่วนตัว มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปในทางที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ความรักผูกพัน แบบอย่างที่ดี ฯลฯ ดังอุดมการณ์ทั้ง 10 ข้อ ที่ท่องตอนเข้ากลุ่มประชุมเช้าทุกวัน จึงขอสรุปสิ่งที่พวกเราได้รับเป็น 4 ด้าน คือ

1. ระหว่างการอยู่บำบัดฟื้นฟู เรามีความรู้เพิ่มขึ้นจากขบวนการเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆงานบำบัด สิ่งที่ดีจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อน ๆจากผู้บำบัดเสริมเติมแต่งให้ในแต่ละวัน

2. มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและครอบครัว รักตนเอง มองเห็นคุณค่าการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างภาพใหม่ เปลี่ยนมุมมองใหม่ใกล้กับตนเองและครอบครัว สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี ความคิดดี และพฤติกรรม การกระทำที่ดีก็จะตามมา "ดังที่มีคำกล่าวว่าคุณค่าของงานแปลผลตามทัศนคติต่อการลงมือปฏิบัติ

3. มีทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม เช่น ทักษะการปฎิเสธ การควบคุมตนเอง การสื่อสาร การเผชิญและแก้ปัญหา การสำรวจตนเอง การตั้งเป้าหมายชีวิต การจัดการกับความเครียด การสร้างความไว้วางใจ การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งทักษะต่าง ๆเรียนรู้จากกลุ่ม Self help และ ฯลฯ

4. ระหว่างการอยู่บำบัดฟื้นฟูได้มีการสร้างพลัง สร้างกำลังใจให้กับตนเอง จากการได้รับดูแลเอาใจใส่จากเพื่อน ๆผู้บำบัด ญาติ บุคคลในครอบครัว ประกอบกับสืบเนื่องจากการมีความรู้ทัศนคติที่ดีต่อตนเองและครอบครัว มีทักษะชีวิต ทำให้มีกำลังใจในการที่จะเลิกเสพยาเสพติด

สรุป ระหว่างการบำบัดฟื้นฟู จะได้รับความรู้เพิ่ม มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและครอบครัว มีทักษะชีวิต มีกำลังใจ เปรียบเหมือนสิ่งเหล่านี้เป็นล้อรถยนต์มี 4 ล้อ เท่ากับรถ 4 ล้อ ล้อรถยนต์แต่ละล้อนั้น ลมยางซึมเร็วได้ และสามารถเติมลมยางให้เต็มได้เพื่อวิ่งต่อไปได้ เช่นเดียวกัน ความรู้...ทัศนคติ...ทักษะชีวิต...กำลังใจ...อาจจะขาดหาย เหลือน้อยไปบางในบางเวลา แต่เราก็สามารถเติมเต็ม สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง เมื่อลมยางรถเต็ม รถวิ่งไป วิ่งไป ไปเจอไฟแดง ไฟแดงเปรียบดังยาเสพติด รถคันนี้วิ่งฝ่าไฟแดงหรือไม่ (ถามผู้ป่วย) ...เพราะอะไร...คำตอบคือ ไม่วิ่งฝ่าไฟแดง = หยุด เพราะมีความรู้ มีทัศนคติต่อตัวเอง ครอบครัว รักตนเอง และครอบครัว มีทักษะชีวิตต่าง ๆเช่นการปฏิเสธ มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีกำลังใจที่ดี รถคันนี้จะรอจนกว่าไฟเขียวจึงจะขับต่อไป เดินทางบนถนนถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยชีวิตของผู้ป่วยก็เช่นเดียวกัน จะดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอยู่ในสังคมได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติด

หมายเหตุ

1. ถ้าต้องการเปรียบเทียบรถ 6 ล้อ / 10 ล้อ ต้องหาแนวคิดให้เท่ากับจำนวนของล้อรถ

2. กำลังใจที่ดีคือ กำลังใจจากตัวเอง กำลังใจจากบุคคลอื่นเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมเท่านั้น การหมดกำลังใจเป็นสาเหตุของความล้มเหลว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัญมณี(ผู้ป่วยชาย)

คำสำคัญ (Tags)#ดอกหญ้าไหว

หมายเลขบันทึก: 126582, เขียน: 09 Sep 2007 @ 15:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)