ทักษะการบริหาร

ทักษะการบริหาร ตามแนวคิดของแคทซ์(Katz)

ความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหารตามแนวคิดของ แคทซ์ (Katz)   

          1.   ทักษะ  หมายถึง   ความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว  ว่องไว  รวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ  และความชำนาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของบุคคลทั่วไป

          2 .   การบริหาร   หมายถึง  การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ที่มีอยู่  โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ          

        3.   ทักษะการบริหาร  หมายถึง   ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ที่มีอยู่ โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป  ทักษะบริหารตามแนวคิดของแคทซ์  แบ่งออกเป็น  3  ด้าน  คือ  ทักษะด้านความคิดรวบยอด   ด้านมนุษยสัมพันธ์  และด้านเทคนิค          

        4.   ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual  Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน  และความสัมพันธ์ของงานในโรงเรียนตลอดจนสามารถคาดคะเนผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

          5.   ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human  Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของคน  เข้าใจพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานและเหตุผลในการกระทำของบุคคลเหล่านั้น  สามารถที่จะใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมแก่ผู้ร่วมงานเพื่อชักจูงใจให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตามที่ผู้นำต้องการ

        6.   ทักษะด้านเทคนิค (Technical  Skills)  หมายถึง  ความสามารถด้านการทำงาน  มีความรู้ความเข้าใจในงาน  จัดเป็นความสามารถด้านปฏิบัติงานเฉพาะอย่างที่ผู้นำในหน่วยงานจะต้องรู้  แม้จะไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ทักษะหรือความสามารถในด้านนี้หาได้ด้วยการศึกษาอบรม  การฝึกงาน  หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงของตนเอง

          จากความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหาร  ผู้บริหารสามารถที่จะนำความรู้ทางด้านทักษะในการบริหาร  มาบริหารงานทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักบริหารการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การบริหาร#ทักษะ#การบริหารการศึกษา#ทักษะการบริหาร#แคทซ์(katz)

หมายเลขบันทึก: 126541, เขียน: 09 Sep 2007 @ 14:30 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 22:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

น้อง.สุณา  ครับ  ได้ความรู้มากเลยละ

          ดีมาก รบกวนนำความรู้ลงให้มากๆ จะเป็นประโยชน์กับทุกคน

                                      ขอบคุณมาก....แบลี

 

เนื่อหา ครบถวน เหมาะแล้วกับการเป็นศิษย์ของอาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา ขอให้น้องสุณามีความสุขมากๆ
ขอบคุณ
IP: xxx.26.37.122
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยครับ

sirisack
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ทักชะการบริหารการศึกษา

A.sirisack
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยครับ อยากให้มีหลายกว่านี้

สวัสดีครับ

น่าสนใจดี แต่หลักการเหล่านี้คงต้องฝึกฝนด้วยนะครับ

prawit
IP: xxx.128.180.105
เขียนเมื่อ 

นี่ปี 52 เนื้อหายังใช้ได้ดีครับ ขอบคุณมาก

สิทธิชัย กิตติจิตต์
IP: xxx.121.80.55
เขียนเมื่อ 

สรุปได้ยอดเยี่ยมครับ

ไม่ต้องรู้หรอก
IP: xxx.24.16.117
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับคำตอบ กำลังต้องการใช้อยู่พอดีเลย

เต๋า
IP: xxx.67.99.158
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ สำหรับความรู้นะครับ

กฤต
IP: xxx.31.38.109
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยสำหรับผู้ท่กำลังทำ IS

นายนวมขาว
IP: xxx.113.114.186
เขียนเมื่อ 

อยากให้แนะนำหนังสือเกี่ยวกับทักษะการบริหารขผงผู้บริหารสถานศึกษา จังเลย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากมายเลยครับ