ผู้บริหารการศึกษา มีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ทฤษฎีทางการบริหารว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา(วิวัฒนาการ)พัฒนาการของทฤษฎีในแต่ละทฤษฎี เมื่อมีการเรียนรู้ รับรู้ ทฤษฎีต่างๆจะซึมซับในการนำไปใช้  ซึ่งในความเป็นจริง ในการปฏิบัติงาน "เรา" ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า "นี่เรากำลังใช้ทฤษฎีอะไร" ซึ่งมันเกิดขึ้นโดยอัติโนมัติ(Automatic) คล้ายๆกับว่าทฤษฎีทั้งหลายทั้งปวง มันผสมผสานกัน รอโอกาส สถานการณ์ใด จะใช้ทฤษฎีใด ให้มีความเหมาะสมที่สุด และดีที่สุด

                                                                  baelee