เต่าทะเล

สายพิณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ท่องทะเลพันไมล์

เต่าทะเล 

โดย  สุวรรณา จิตรสิงห์
นักวิชาการศึกษา 8.

<p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="left"> </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="left">            เต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งมีกระดองหนาไว้ป้องกันตัว กระดองเต่าที่หนาเทอะทะ ทำให้มันเคลื่อนที่บนบกได้เชื่องช้าดูงุ่มง่ามดังนั้นมันจึงชอบที่อยู่ในน้ำทะเลเพราะน้ำทะเลช่วยรองรับ น้ำหนักตัวของมันพวกมันมีสัญชาติญานที่ว่ายน้ำเก่งเป็นมาตั้งแต่ฟักออกจากไข่เลยทีเดียวเป็นนักว่าย น้ำที่เก่งมาตั้งแต่กำเนิด</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="left">                ในการเดินทางไกลๆไปในทะเลและมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเต่าทะเลมีความสามารถในการปรับตัวให้อาศัยอยู่ในทะเลได้อย่างดีเยี่ยม  ขาหน้าของมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นใบพาย(Flipper)   กล่าวคือมีลักษณะแบนซึ่งช่วยให้มันว่ายน้ำและลอยตัวอยู่กลางมหาสมุทรได้หลายร้อยไมล์ </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="left">                เต่าทะเลมีขนาดลำตัวที่แตกต่างกัน  ชนิดที่ตัวเล็กที่สุดมีกระดองยาว 2 ฟุตชนิดที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดจะมีกระดองยาวถึง 7.5 ฟุต และเมื่อกางขาหน้าออกอาจจะกว้างถึง 12  ฟุต  มีน้ำหนักตัวถึง 1,500 ปอนด์  เต่าทะเลมีหลายชนิด เช่น เต่าตะนุ  เต่าหญ้า  เต่ามะเฟือง  เต่ากระ   </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText">                เต่าตะนุ  (Green Turtle ) หนึ่งในจำนวนเต่าทะเลเหล่านั้นมีชีวิตที่ลึกลับน่าศึกษา พวกมันเป็นเต่าที่คนทั่วไปรู้จักดี  แต่มีไม่กี่คนที่รู้พฤติกรรมของมัน  Dr. Archie Carr  นักสัตววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาผู้อยากรู้เรื่องราวของเต่าชนิดนี้  จึงได้ทำการศึกษาวิจัยและทำการติดตามศึกษา  อยู่หลายปีซึ่งได้ข้อมูลที่น่าสนใจยิ่งดังนี้</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText"> </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoBodyText">                 มหาสมุทรอัตลันติก เป็นแหล่งที่มีเต่าตะนุชุกชุมแหล่งหนึ่งของโลก พวกมันหากินตามบริเวณ ที่มีกระแสน้ำอุ่น    ตามน้ำตื้นชายฝั่ง  ตามไหล่ทวีปซึ่งบริเวณดังกล่าวจะ มีอาหารอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะ มีหญ้าทะเลที่เป็นอาหารโปรดของเต่าชนิดนี้ (Manatee  Grass )        แต่เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์พวกมัน กลับเลือกเกาะกลางมหาสมุทรหรือชายหาดที่ห่างฝั่งและห่างไกลจากแหล่งที่มันหากิน เป็นที่วางไข่    Dr. Archie Carr  พบฝูงเต่าทะเลในบริเวณที่มีหญ้าทะเลตามชายฝั่งของบราซิล และเคลื่อนย้ายฝูงเข้าเกาะแอสเซนซั่น  ( Ascension )  มีขนาดกว้าง 6 ไมล์ ยาว 7 ไมล์</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                ในช่วงเดือนธันวาคม  เขาพบฝูงเต่าอพยพไปสู่เกาะเอสเซนซั่น  ซึ่งห่างจากชายฝั่งถึง 1,400 ไมล์  ทีเดียว  เต่าฝูงนี้มีหลายสิบตัว   แต่ละตัวไม่ได้อพยพาที่เกาะแห่งนี้เป็นประจำทุก ๆ ปี Dr. Archie Carr  ได้ติดเครื่องหมายไว้ที่ตัวเต่าเพื่อติดตามศึกษาพฤติกรรมบางประการ  เขาพบว่ามันจะผสมพันธุ์ทุกๆ  2  ปี  แต่มีบางตัวอาจจะรอถึง 3  ปี  เมื่อเดินทางมาถึงเกาะเอสเซนชั่น  เต่าตัวเมียจะคลานขึ้นสู่ฝั่ง สาม -  สี่ครั้ง หรือมากกว่านั้น  แต่ละครั้งห่างกัน 12  วัน  ทุกครั้งที่มันคลานขึ้นฝั่งบริเวณหาดทราย จะขุดหลุมทรายและวางไข่ซึ่งมีประมาณ  100 ฟอง  ไข่เต่ามีขนาดเท่าลูกปิงปอง สีขาวหม่น เปลือกนิ่ม ในระหว่างที่ฝูงของมันเดินทางมาสู่เกาะแห่งนี้ เต่าตัวผู้และตัวเมียจะมีการผสมพันธุ์กันกลางมหาสมุทร ในขณะว่ายน้ำ  ซึ่งการผสมพันธุ์กันครั้งนี้ทำให้ไข่มีการปฏิสนธิ แต่แม่เต่าจะไม่วางไข่ที่ผ่านการผสมพันธุ์ ในครั้งนี้  แม่เต่าจะเก็บไข่ไว้ในท้องและจะวางในอีกสองสามปีข้างหน้า   หลังจากวางไข่เสร็จแล้วแล้ว ฝูงเต่าจะอพยพกลับสู่ฝั่งบราซิลอีกครั้ง </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                สองเดือนหลังจากที่แม่เต่าวางไข่ฝังกลบไว้ในหลุมทรายบนเกาะนั้น ไข่เต่าที่แม่ฝัง ไว้ในหลุมทราย  ก็จะเริ่มฟักออกเป็นตัวโดยอาศัยแสงแดดและทรายที่อุ่น ลูกเต่าจะค่อยๆ  ขุดทรายและตะกาย  ตัวออกมานอกหลุมทราย  แล้วต่างมุ่งหน้าคลานต้วมเตี้ยมลงทะเล  ลูกเต่าหากินอยู่ตามชายฝั่งทะเลน้ำตื้นๆ  กินอาหาร  พวกแพลงตอน ที่ลอยมาตามกระแสน้ำเป็นอาหาร  และจะกลับขึ้นฝั่งหากินตามชายหาดเป็นครั้งคราว</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                เมื่อเติบโตเป็นเต่าที่ตัวโตเต็มวัยแล้ว  ลูกเต่า(วัยรุ่น) ก็จะกลับไปยังถิ่นกำเนิดคือชายฝั่ง ที่มันเคยเติบโตฟักออกจากไข่นั่นเอง เมื่อพวกมันจะกลับไปยังกลางมหาสมุทรห้วงน้ำเดิมที่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ของมันเคยแหวกว่ายผสมพันธุ์กัน และข่วงเวลาแห่งการเดินทางไกลก็จะกลับมาอีกครั้ง มาก่อนเชื่อว่าพฤติกรรมเช่นนี้คล้ายๆกับพฤติกรรมในปลาซาลมอนและปลาไหลทะเล   ที่จะอพยพกลับไปสู่แหล่ง กำเนิดดั้งเดิมอันเป็นสัญชาติญานแห่งธรรมชาติ</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                ยังคงเป็นปัญหามืดมนและไม่มีใครรู้เรื่องราวอย่างละเอียด    เกี่ยวกับการ อพยพ มุ่งหน้าสู่เกาะ เอสเซนชั่น  เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์  ทั้งๆที่บริเวณที่เต่าทะเลหากินและบริเวณที่ผสมพันธุ์ไกลกันมาก  Dr. Archie Carr  อธิบายว่า   น่าจะเกี่ยวข้องกับไหล่ทวีป ในอตีตเมื่อหลายล้านปีก่อนเมื่อครั้ง ที่บรรพบรุษเต่าทะเลอพยพหาแหล่งวางไข่นั้น  ชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกายังคงใกล้กันมากกว่าในปัจจุบัน   นั่นหมายถึงว่าบรรพบุรุษเต่าหากินตามแนวชายฝั่ง  และผสมพันธุ์ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  ต่อมาเมื่อทวีปแยกห่างออกจากกัน  พวกมันก็ยังยึดเส้นทางเดิมที่เคยใช้มาเมื่อครั้งอดีต</p> <p style="margin: 12pt 0in 0pt" class="MsoNormal">                จะอย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้และรู้เหตุผลที่แท้จริง ที่แสนลึกลับมหัศจรรย์นี้   เกาะเอสเซนชั่นนั้นอยู่ห่างฝั่งแอฟริการาว 500ไมล์  เป็นเกาะที่กว้าง 6 ไมล์ ยาว 7 ไมล์  และเต่าต้องใช้ระยะทางในในเดินทางอพยพถึง 1,400 ไมล์  ว่ายน้ำไปท่ามกลางคลื่นลมในมหาสมุทร อันกว้างใหญ่ไพศาล  มันไม่สามารถทำเสียงสะท้อนกลับได้เหมือนค้างคาว  ทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่า เต่าทะเลน่าจะประสาทรับรู้กลิ่น  รส  หรือรับรู้เสียงได้ดี    หรืออาจจะมีประสาทที่ไวต่อการ  รับสนามแม่เหล็กโลก  หรือ ปฏิกิริยาต่อแรงโคริโอลิส (Coriolis)   ซึ่งเป็นแรงที่เกิดจากการเหวี่ยงตัว ของโลกระหว่างที่โลกหมุนรอบตัวเอง   สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นตัวที่ส่งผลต่อสัตว์  ที่ท่องไปกลาง ทะเลกว้างก็ได้  </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                        Dr. Archie Carr      ยังเชื่ออีกว่าสัตว์ทะเลที่แหวกว่ายไปตามเกลียวคลื่น  ในทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล นั้นยังใช้ดวงอาทิตย์เป็นตัวกำหนดทิศในการเดินทางอีกด้วย</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="BodyText2"><table border="0" width="438" style="width: 438px; height: 200px"><tbody><tr>

   

</tr></tbody></table></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="BodyText2">                   เต่าทะเลนักเดินทางไกลแห่งท้องทะเลได้เดินทางฝ่าคลื่นลมแห่งท้องทะเลเช่นนี้มานานนับล้าน ๆ ปีแล้ว และพวกมันจะยังคงเดินทางต่อไป ปริศนาอีกมากมายยังคงทิ้งปมไว้ให้มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป มีสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ จำนวนของเต่าตะนุในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง นานมากแล้วที่ไม่เห็นเต่าขึ้นมาออกไข่ตามเกาะต่าง ๆ ในท้องทะเลไทย ไข่ของมันถูกลับลอบจับกินแม้แต่ลูกเต่าเองก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดชีวิตน้อยมาก ควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ชีวิตและแห่งอาหารของเต่าทะเล ให้มันยังคงและสืบลูกสืบหลานต่อไป</p> <h1 style="margin: 0in 0in 0pt" class="BodyText2"></h1> <h1 style="margin: 0in 0in 0pt" class="BodyText2"></h1> <h1 style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="left"> </h1> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ข้อมูลเสริม  ·       ในประเทศอเมริกาเรียกสัตว์ตระกูลเต่าทุกชนิดว่า Turtles. </p>                        ·       ในประเทศอังกฤษเรียกเต่าทะเลว่า turtles เรียกเต่าน้ำจืดว่า terrapins และเรียกเต่าบกว่า tortoises <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">เอกสารอ้างอิง</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">                      1.       Ascension Islands Vayagers, The Fascinating Secrete of Ocean and Islanda ; Reader digest. </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.75in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .75in" class="MsoNormal">      2.       What do yo know about Animals, Ian Jackson.</p> <h1 style="margin: 0in 0in 0pt 0.75in; text-indent: -0.25in; tab-stops: list .75in" class="MsoNormal" align="left"></h1> <h1 style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h1> <h1 style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h1> <h5 style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5> <h5 style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5> <h5 style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="center">  **สงวนลิขสิทธิ์** </h5> <h1 style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="left"></h1> <h2 style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="left"></h2> <h2 style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal" align="left"> ขอขอบคุณ  www.google.com  อนุเคราะห์ภาพประกอบ </h2></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (Tags)#เต่าทะเล#เต่า

หมายเลขบันทึก: 125656, เขียน: 06 Sep 2007 @ 14:37 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)