16-17 มค 49 สองวันที่ผ่านมา ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรม ผู้สอนเบาหวาน ให้กับ พยาบาลหน่วยงานต่างๆ ทั้ง จาก รพ.ชุมชน และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล  ในการยกระดับ คุณภาพ การดูแลเบาหวาน

ผมได้ขอร่วมสังเกตุในช่วงท้าย ต้องขอชื่นชมทีมจากคณะแพทย์ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ การดูแล ผป. เบาหวาน

ทีมจาก รพ.ระโนด คุณสุณี เพชรศรี    และ คุณประจวบ  รัตนแก้ว          ร่วมกับ อาจารย์นพ.ธีรภาพ ลิ่วลักษณ์  จาก ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์  ได้นำเสนอ ประสบการณ์ การจัด กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในเขตพื้นที่ ระโนด ที่ได้ร่วมดำเนินการ เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา

อาจารย์ นพ.ธีรภาพ มีแนวคิด น่าสนใจ ถึง การเชื่อมประสานระหว่างสถาบัน ตติยภูมิ ( รพ.มหาวิทยาลัย ) กับ ระดับ ปฐมภูมิ โดยมีภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เป็นคุณอำนวยการเรียนรู้ เสริมพลังชุมชน

ผมได้ถือโอกาส แนะนำ บล็อค ของ อ.วัลลา ให้ผู้สนใจ ติดตามอ่าน เพื่อเร่งเร้าพลัง กลุ่มแวดวงที่เกี่ยวข้อง  และ พูดไปว่า  บางที รพ.หาดใหญ่ และ รพ.สงขลานครินทร์ อาจร่วมมือกันเป็นคุณอำนวย กิจกรรมเสริมพลังทางภาคใต้ หรืออย่างน้อย ก็ ภาคใต้ตอนล่าง