กลุ่มเกลอ ทางใต้

  Contact

  การเชื่อมประสานระหว่างสถาบัน ตติยภูมิ ( รพ.มหาวิทยาลัย ) กับ ระดับ ปฐมภูมิ โดยมีภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เป็นคุณอำนวย การเรียนรู้ เสริมพลังชุมชน   

16-17 มค 49 สองวันที่ผ่านมา ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรม ผู้สอนเบาหวาน ให้กับ พยาบาลหน่วยงานต่างๆ ทั้ง จาก รพ.ชุมชน และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล  ในการยกระดับ คุณภาพ การดูแลเบาหวาน

ผมได้ขอร่วมสังเกตุในช่วงท้าย ต้องขอชื่นชมทีมจากคณะแพทย์ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ การดูแล ผป. เบาหวาน

ทีมจาก รพ.ระโนด คุณสุณี เพชรศรี    และ คุณประจวบ  รัตนแก้ว          ร่วมกับ อาจารย์นพ.ธีรภาพ ลิ่วลักษณ์  จาก ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์  ได้นำเสนอ ประสบการณ์ การจัด กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในเขตพื้นที่ ระโนด ที่ได้ร่วมดำเนินการ เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา

อาจารย์ นพ.ธีรภาพ มีแนวคิด น่าสนใจ ถึง การเชื่อมประสานระหว่างสถาบัน ตติยภูมิ ( รพ.มหาวิทยาลัย ) กับ ระดับ ปฐมภูมิ โดยมีภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เป็นคุณอำนวยการเรียนรู้ เสริมพลังชุมชน

ผมได้ถือโอกาส แนะนำ บล็อค ของ อ.วัลลา ให้ผู้สนใจ ติดตามอ่าน เพื่อเร่งเร้าพลัง กลุ่มแวดวงที่เกี่ยวข้อง  และ พูดไปว่า  บางที รพ.หาดใหญ่ และ รพ.สงขลานครินทร์ อาจร่วมมือกันเป็นคุณอำนวย กิจกรรมเสริมพลังทางภาคใต้ หรืออย่างน้อย ก็ ภาคใต้ตอนล่าง

 
 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กลุ่มเกลอ อ่อนหวาน

Post ID: 12542, Created: , Updated, 2012-02-11 14:19:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (2)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
Written At 
แนวคิดของคุณหมอธีรภาพน่าสนใจนะคะ หากกลุ่มต่างๆ มีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ก็น่าจะช่วยกันขับเคลื่อนได้เร็ว รบกวนคุณหมอวีรพัฒน์ช่วยเป็นพ่อสื่อในภาคใต้ด้วยนะคะ
วีรพัฒน์
IP: xxx.86.223.221
Written At 

ผมได้ทดลองเป็นพ่อสื่อไปแล้วครับ อาจารย์ธีรภาพ ดูมีน้ำใจพอจะช่วยเป็นคุณกิจ คุณอำนวย ได้  ทั้งนี้พวกเรายังหนุ่ม ต้องเรียนรู้ จากมุมมอง ประสบการณ์ของ อาจารย์รุ่นอาวุโสกว่า ทั้งหลายด้วย ครับ

ผมรับแนวคิด อาจารย์เทพ เป็น personal agenda ไปแล้ว ทั้งนี้เป็นไป เพื่อรับแนวโน้มของสถานการณ์สุขภาพ ที่ช่วงชิงกันระหว่างโรคติดต่อ ที่จะเป็นโรคเรื้อรัง และ อาจระบาดใหม่ กับ โรคไม่ติดต่อ ที่เป็นโรคเรื้อรังเดิมอยู่แล้ว