ประเมินผล

การประเมินสภาพจริง เป็นภารกิจการวัดประเมินผลของทุกระดับชั้นในโรงเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนทรัพยากรเพื่อในการดำเนินงานประเมินสภาพจริงเกิดขึ้นในทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น สพท.พะเยา เขต 2 ได้จัดประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 33 โรงเรียน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนแยกเป็นรายสาระ และช่วงชั้น ใช้เวลาประชุมปฏิบัติการ 2 วัน ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริง โดยเน้นภาระงานตามมาตรฐานการเรียนรู้ 2.มอบหมายภาระกิจให้ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการไปดำเนินงานต่อยอดวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริง ในโรงเรียน ตลอด 1 ภาคเรียน 3.ผู้เข้าประชุมนำผลการดำเนินงานมาประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน และเปลี่ยนความคิดเห็น จากประสบการณ์ที่ได้ดำเนินงานระดับโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา ผลจากการประชุมสัมมนา ตามข้อ 3 พบว่า โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ได้ดำเนินงานต่อยอดแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินสภาพจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่ได้นำเสนอผลงานและ Best Practice เพื่อเป็นแนวทาง ตัวอย่าง และข้อคิดให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปงรัชดาภิเษก จุนวิทยาคม บ้านน้ำมิน และเชียงม่วนวิทยาคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประเมินสภาพจริง

คำสำคัญ (Tags)#สพฐ.#วัดและประเมินผล#นิเทศฯ#ประเมินสภาพจริง#สพท.พะเยา เขต 2

หมายเลขบันทึก: 125279, เขียน: 05 Sep 2007 @ 15:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)