ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ สังกัด สพท.นครปฐม เขต 2 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรง ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิ์ก่อนไปติดต่อที่โรงพยาบาลนะคะ
"ถ้าตรวจสอบสิทธิ์แล้วข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้นำเอกสารไปติดต่อได้ที่นายทะเบียน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.นครปฐม เขต 2 "