การพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานสนับสนุน

HA in Back office

       วันที่ 16 17 มกราคม 2549 ทีมวิทยากรจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล นำทีมโดย อ.โกเมธ นาควรรณกิจ อ.วรวรรณ ใหญ่มากและดิฉันเอง ได้เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางจังหวัดได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพซึ่งในโรงพยาบาลเป็นการทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงกันทั้งองค์กรซึ่งการพัฒนาในส่วนใดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง คงจะทำให้คุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่สมบูรณ์ ทางวิทยากรได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของหน่วยงานสนับสนุนที่มีผลต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างและใช้คำพูดที่ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น หากโรงพยาบาลเกิดไฟฟ้าดับจะเกิดผลอะไร ต่อใครได้บ้างและนับว่าเป็นความรุนแรงระดับใด การแลกเปลี่ยนเราเริ่มตั้งแต่ความหมายของคุณภาพ ความเป็นมา แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ 3CPDSA ที่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ มี work shop ในเรื่องของการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการทบทวนสู่การวางระบบที่เกี่ยวข้อง และมีการวิเคราะห์หน่วยงาน ในหน่วยงานที่เข้าร่วม เช่น ซ่อมบำรุง พัสดุ จ่ายกลาง ซักฟอก การเงินบัญชี มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน บรรยากาศในการประชุมมีการนำประสบการณ์ความเสี่ยงที่ตัวเองพบในการทำงานประจำทั้งในส่วนผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมร่วมกับวิทยากร จากผลการทำกิจกรรมแล้วส่วนใหญ่บอกว่าจะนำสิ่งที่ได้ทำกิจกรรมในห้องประชุมไปใช้ที่หน่วยงานของตัวเองต่อไป และบางคนยอมรับว่ายังไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมหรือประชุมร่วมกันในหน่วยงานแบบนี้เท่าใดนัก มีโรงพยาบาลน้องใหม่คือรพ.วิภาวดี เข้าร่วมเรียนรู้ด้วย โรงพยาบาลนี้ยังไม่ได้รับการประเมินบันไดขั้นที่ 1 และจะรับการประเมินประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่ประชุมสามารถบอกเป้าหมายหน่วยงาน ประเด็นสำคัญคุณภาพของหน่วยงานและค้นหาความเสี่ยงของหน่วยงานตัวเองได้ เกิดเครือข่ายในจังหวัดในเรื่องของจ่ายกลาง ซ่อมบำรุง การกำจัดน้ำเสีย เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)