สวัสดีครับ ดร.ROSE และเพื่อนๆ วันนี้ผมก็มาถึงเวลาเดิมก็คือ 8.30 น งานที่ทำในวันนี้ก็คือ ตัดต่อวีดิโอ โครงการของสวนสุนันทา ในการตัดต่อผมได้ร่วมงานกับไชยฤทธิ์คอยพลัดเปลี่ยนกันตัดและคอยปรึกษากัน เครื่องที่ใช้ตัดต่อก็ใช้เครื่องNon linear ของห้องครอนโทรล ต่อมาทำพาวเวอร์พอยท์ โครงการ และก็ช่วยอาจารย์ติดตั้งเครื่อง อิมเมจ เครื่องอิมเมจก็คือ เครื่องที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องควบคุมหรือสวิทเชอร์ ช่วงบ่ายอาจารย์ดุสิตได้ขอดูpower point โครงการ และอาจารย์ก็ได้ให้ความคิดเห็นว่าBackground  นั้นรกเกินไป น่าจะแก้ไข แนะนำเรื่องรูปและเนื้อหาอีกเล็กน้อย ผมจึงแก้ไขbackground ใหม่โดยใช้โปรแกรม Photoshop

สิ่งที่ได้รับ

1. มีความรู้และได้ฝึกในเรื่องของการตัดต่อ

2. เห็นปัญหาของการทำpower point และก็ได้แก้ไข

3. ได้ร่วมมือกับเพื่อน และ มีการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคน

4.รู้จักรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน