กิจกรรมศึกษาธรรมชาติโดยศิลปะวิธี

การศึกษาธรรมชาติโดยศิลปะวิธีกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       ศิลปะกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่มักอยู่ควบคู่กันเสมอ เราได้ความรู้สึกที่ดีๆจากธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็จะได้ศิลปะที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์    ดังนั้นกระบวนการศึกษาธรรมชาติโดยศิลปะวิธีจึงเป็นที่มาของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแขนงหนึ่งของโรงเรียนสินแร่สยาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนสินแร่สยามความเห็น (0)