อ.สระ เ ด.เด็ก หรือ H I V, A I D S

ขับรถระวังน ซุกซนระวังเอดส์ นะจะบอกห้ายยยยย...
เอดส์ โรคติดเชื้อ HIV,AIDS
ประเทศไทยมีการติดเชื้อ HIV เป็นจำนวนมากแม้ว่าเวลาผ่านไปนานพอสมควรก็ยังพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา เป็นการสมควรที่ทุกคนจะเรียนรู้ถึงโรคและการป้องกัน หากท่านมีผลเลือดบวกแสดงว่าท่านได้รับเชื้อ HIV จากการร่วมเพศกับผู้ที่ติดเชื้อโดยที่ไม่ได้ป้องกัน หรืออาจจะเกิดจากการฉีดยาเสพติด
HIV และ AIDS ต่างกันอย่างไร
เชื้อ Human Immunodeficiency Virus(hiv) เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายเชื้อจะแบ่งตัวอย่างมากและมีการเกิดโรคที่อวัยวะต่างๆ เช่นสมอง หัวใจ ไตและที่สำคัญคือจะทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันนี้จะทำหน้าที่สร้างถูมิเพื่อต่อต้านการติดเชื้อและมะเร็งบางชนิด ในการสร้างภูมิจะต้องอาศัยเซลล์หลายชนิดที่สำคัญได้แก่เซลล์ CD4+ lymphocytes ซึ่งเป็นเซลล์ที่เชื้อ HIV ชอบ เมื่อเซลล์ CD4+ lymphocytes ถูกทำลายโดยเชื้อมากจะทำให้ภูมิของร่างกายอ่อนแอ ดังนั้นปัญหาที่สำคัญของคนติดเชื้อ HIV คือปัญหาของโรคที่เกิดจาดภูมิที่อ่อนแอลงเช่นโรคติดเชื้อฉวยโอกาส opportunistic
infections
เช่นโรคปอดบวมและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และมะเร็งบางชนิด ปัจจุบันพบเชื้อ HIV มี 2 ชนิดคือ
 • HIV-1 เป็นชนิดที่แพร่ระบาดทั่วโลก
 • HIV-2 พบที่แถบประเทศ Africa
 • HIV-1 มี sub-types หลายชนิด  
HIV disease คือผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ HIV และยังไม่เกิดอาการจากเชื้อฉวยโอกาสและมีจำนวนเซลล์ CD4+ lymphocytes มากกว่า 200 cells/mm3( ปกติมากกว่า 100 cell/mm) โดยทั่วไปไม่มีอาการเป็นเวลา 5-10 ปีแม้ว่าจะไม่มีอาการเชื้อก็แบ่งตัวและทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและเมื่อภูมิถูกทำลายมากจนกระทั่งเกิดโรคที่เกิดจากภูมิบกพร่อง
Acquired Immunodeficiency Syndrome หรือโรคเอดส์ คือผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ HIV และโรคได้ลุกลามจนภูมิคุ้นกันบกพร่อง และอาจจะทำให้เกิดโรคฉวยโอกาสและมะเร็ง ตามองค์การควบคุมโรคติดเชื้อของอเมริกาหมายถึง
 • โรคติดเชื้อบางชนิดเช่น Pneumocystis carinii pneumonia (PCP), and cryptococcal meningitis 
 • มะเร็งบางชนิดเช่น cervical cancer, Kaposi’s sarcoma, และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ระบบประสาท( central
  nervous system lymphoma )
 • CD4+ count น้อยกว่า 200 cells/mm3( ค่าปกติ 600-1000) หรือ 14 percent of lymphocytes 
AIDS ทำลายร่างกายอย่างไร
 • ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสและมะเร็ง
 • สมองถูกทำลายทำให้สมองเสื่อมและความจำเสื่อม
 • ทำให้หัวใจวายมีอาการเหนื่อยง่าย บวมเท้าและท้อง
 • ทำให้ไตวาย
 • ไม่สามารถทำงานประจำวันได้เช่น การขับรถ
 • มีการเปลี่ยนแปลงทางน้ำหนักและท้องร่วงเรื้อรัง  
อาการของโรคติดเชื้อ HIV
อาการของการติดเชื้อ HIV จะมีความหลากหลายขึ้นกับระยะของโรค เนื่องจากเชื้อ HIV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งอาการของการติดเชื้อ HIV จะเหมือนอาการของไข้หวัดคือ มีไข้ ปวดศีรษะ มีผื่น อ่อนเพลีย เราไม่สามารถวินิจฉัยได้จากอาการ แม้ว่าผู้ได้รับเชื้อ HIV จะไม่มีอาการแต่เขาสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้   ฉนั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงควรได้รับการเจาะเลือด ในช่วงแรกของการติดเชื้อ HIV คุณอาจจะมีอาการดังต่อไปนี้
 • ต่อมน้ำเหลืองโต ตับม้ามโต มักจะเป็นอาการอันแรกของการติดเชื้อ
 • ท้องร่วง บางคนอาจจะเรื้อรัง
 • น้ำหนักลด.
 • มีไข้
 • ไอและหายใจลำบาก
เมื่อไม่ได้รับการรักษาเชื้อก็จะแบ่งตัวเรื่อยและทำลายระบบภูมิคุ้มกันและกลายเป็นโรคเอดส์ซึ่งจะมีอาการดังนี้
 • เหงื่ออกกลางคืน
 • ไข้หนาวสั่น ไข้สูงเรื้อรัง
 • ไอเรื้อรังและหายใจลำบาก
 • ท้องร่วงเรื้อรัง
 • ลิ้นเป็นฝ้าขาว
 • ปวดศีรษะ
 • ตามัวลงหรือเห็นเป็นเส้นลอยไปมา
 • น้ำหนักลด
 • การติดเชื้อฉวยโอกาส 
 • เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อย
 • หากเป็นผู้หญิงก็มีอาการตกขาวบ่อย
 • เพลียและเหนื่อยง่าย
 • บางคนมีผื่นตามตัว
ท่านที่ติดเชื้อ HIV จะมีสุขภาพดีจะต้องทำอย่างไร
ท่านที่ติดเชื้อ HIV สามารถมีสุขภาพดีได้โดยจะต้องปฏิบัติตัวโดยเคร่งคัดดังนี้
 • ปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญโรคนี้
 • ไปตามที่แพทย์นัด รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง หากมีผลข้างเคียงของยาต้องปรึกษาแพทย์ห้ามหยุดยาเอง  
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม  
 • ให้หยุดสรุปบุหรี่
 • รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • พักผ่อนให้เต็มที่
 • รู้จักผ่อนคลาย
การดำเนินของโรค HIV 
ผู้ป่วยบางคนที่ได้รับเชื้อ HIV และดำเนินไปสู่โรค AIDS เร็ว บางคนก็ดำเนินช้า ผู้ป่วยที่ดำเนินช้า( A slow progress) อาจจะเนื่องจากพันธุกรรม หรือได้รับเชื้อชนิดที่มีความรุนแรงน้อยซึ่งภูมิของร่างกายสามารถคุมเชื้อได้ และการปฏิบัติตัวที่ดี ส่วนผู้ที่การดำเนินของเชื้อเร็วอาจจะเนื่องจากได้รับสายพันธ์ที่มีความรุนแรงมาก เชื้อมีการแบ่งตัวมาก อายุมาก ติดยาเสพติด ติดสุรา
การรักษา
ตั้งแต่ได้รับเชื้อ HIV จนกระทั่งเป็น AIDS ผุ้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแต่เชื้อกำลังทำลายร่างกายอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมียารักษาโรคหรือป้องกันการไปสู่โรค AIDS หลายคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV จะไม่ยอมเจาะเลือดเพราะกลัวเจอเชื้อซึ่งยังไม่มีการรักษาแต่ปัจจุบันได้ค้นพบยาหลายชนิดซึ่งสามารถลดการแย่งตัวของเชื้อทำให้ป้องกันโรค AIDS ได้ หากว่ารู้ว่าติดเชื้อ HIV ตั้งแต่เริ่มแรกการให้ยาป้องกันโรค AIDS จะได้ผลดี
การติดต่อของเชื้อ HIV 
เชื้อ HIV สามารถติดต่อได้หลายทางดังต่อไปนี้
 1. ทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะไม่ได้ใส่ถุงยางคุมกำเนิดเมื่อร่วมเพศกับกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ(ติดยาเสพติด รักร่วมเพศ ไม่ทราบสถานะของคู่ขา ) ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศระหว่างชายหญิงหรือทางทวารหนัก หรือทางปาก หรือการใช้อุปกรณืทางเพศร่วมกันโดยไม่ได้ทำความสะอาด เช่นถุงยางคุมกำเนิด การที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เช่นหนองใน แผลริมอ่อน หรือการใช้ยาฆ่า sperm จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์
 2. การใช้เข็มร่วมกันสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดท่านควรจะใช้เข็มครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะใช้ร่วมกันหลายคนและยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อตับอักเสบ บี
 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ถูกเข็มตำ อัตราการติดเชื้อพบได้ 3/1000 ราย
 4. ติดต่อโดยการให้เลือดที่มีเชื้อโรค ซึ่งปัจจุบันการตรวจเลือดและการคัดกรองการบริจาคทำให้ปัญหานี้ลดลง
 5. การติดต่อจากแม่ไปลูก เด็กประมาณ 1/4-1/3 ของผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV ที่ไม่ได้รับการรักษาจะติดเชื้อ HIV แต่ถ้าหากแม่ได้รับการรักษาโอกาสติดเชื้อจะลดลงโดยเฉพาะหากผ่าตัดทางหน้าท้อง
ความสำคัญของการวินิจฉัย
หลายคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ไม่กล้าเจาะเลือดเพราะเข้าใจผิดว่าไม่สามารถรักษาหรือป้องกันได้ หากท่านรอจนกระทั้งเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสจึงรู้ว่าเป็นโรค aids โอกาสที่จะรักษาและป้องกันก็จะน้อยลง ดังนั้นท่านที่สงสัยว่าจะได้รับเชื้อ HIV เช่นใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มีเพศสัมพันธ์กับคู่ขาหลายคนโดยที่ไม่ได้ป้องกัน รักร่วมเพศ จะต้องรีบตรวจหาเชื้อ หากผลเลือดให้ผลบวกจะได้รับยาที่ชลอการเกิดโรค AIDS และยาที่ลดการติดเชื้อฉวยโอกาสหากท่านไม่เจาะรอจนกระทั้งเป็น AIDS ภูมิของท่านรวมทั้งอวัยวะภายในจะถูกทำลาย  
โรคติดเชื้อ HIV และระบบภูมิคุ้มกัน
เมื่อเชื้อไวรัส Human Immunodeficiency Virus (HIV) เข้ากระแสเลือดเชื้อจะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน การทำลายภูมิอาจจะเร็วต่างกันในแต่ละคน บางคนทำลายเร็วไม่กี่ปีก็เป็นโรคเอดส์ แต่ส่วนใหญ่ใช้เวลา 10 ปีจึงจะกลายเป็นโรคเอดส์ แต่อย่างไรก็ตามมีข้อเท็จจริงที่ควรทราบดังนี้
 • การเจาะเลือดหาปริมาณเชื้อ HIV ในเลือด ( viral load ) จะสามารถคาดการณ์ไดว่าเชื้อจะทำลายระบบภูมิคุ้มกันเร็วแค่ไหน ถ้าเชื้อมีปริมาณมากจะทำลายภูมิของร่างกายเร็ว ยาต้านไวรัส HIV ที่ดีจะสามารถยับยังการแบ่งตัวของเชื้อทำให้หยุดยั้งการดำเนินของโรค
 • การเจาะเลือดหาเซลล์ CD-4 จะบ่งบอกสภาพภูมิของร่างกาย เซลล์ CD-4 ยิ่งต่ำภูมิยิ่งบกพร่องมากขึ้นเท่านั้น
 • หากไม่ได้รักษาเชื้อ HIV จะทำลายระบบภูมิคุ้มกันอย่างมากทำให้ร่างกายติดเชื้อฉวยโอกาส โดยเฉพาะปริมาณเซลล์ CD-4 น้อยกว่า 300 ถ้าหากต่ำกว่า 100 จะมีการติดเชื้อรุนแรง
โรคแทรกซ้อน
     
หรือโรคฉวยโอกาส พวกหมอมักจะพูดสั้นๆ ว่า "โอไอ" ( OI = Opportunistic Infection) จริงๆแล้วมันก็คือโรคทั่วๆไปที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดี เช่น ท้องเสีย งูสวัด เริม วัณโรค เชื้อรา โรคผิวหนังต่างๆ เป็นต้น บางทีเขาก็เรียกว่าโรคแทรกซ้อน แต่ก็มีความหมายเหมือนกัน ที่เรียกว่าโรคฉวยโอกาสก็เพราะว่า โรคพวกนี้มันชอบเล่นงานตอนทีเผลอนั่นเอง มันมักจะรอจังหวะและโอกาสแสดงอาการของโรคกับคนที่ร่างกายอ่อนแอ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่มีซีดีสี่ ( CD4) น้อยหรือต่ำมากเกินไป ก็จะมีโอกาสเกิดอาการของโรคฉวยโอกาสได้มากกว่าคนทั่วๆไป
การป้องกันการติดเชื้อ
1.     รักเดียวใจเดียว หรือมีคู่นอนคนเดียว
2.     ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
3.     ขอรับบริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์และตรวจเลือดก่อนแต่งงานหรือก่อนที่จะมีบุตร
4.     ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mittaphap group

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 124893, เขียน: 04 Sep 2007 @ 13:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เป็นตาย่านแท้.....เอาดอกไม้จันไว้รักษาด้วยเด้อ
mittaphap
IP: xxx.26.140.35
เขียนเมื่อ 

เรื่องของเอดส์เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะครับอย่างประมาทกันถึงแม้เราจะป้องกันอย่างดีก็ตามที่สำคัญขอให้รักเดียวใจเดียวเท่านั้น นะครับพี่หัวแดง....ด้วยความปรารถนาดีจาก mittaphap