เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนกาญจนดิษฐ์

violet
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

            ชาวกาญจนดิษฐ์มีอาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา ปาล์ม  เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนกาญจนดิษฐ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2544 เพื่อถักทออุดมการณ์ออมทรัพย์ในรูปแบบของระบบสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างปัญญา ประสบการณ์  ร่วมแก้ไขปัญหาของกลุ่ม ยกระดับทางเศรษฐกิจของกลุ่มให้มั่นคงด้วยการจัดสวัสดิการหรือร่วมธุรกิจ เปิดโอกาสให้กลุ่มสมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การวางแผนด้านบริหารจัดการ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสนอแนะ ยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า สร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนอำเภอเพื่อให้สอดรับกับเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนระดับจังหวัด  สมาชิกของเครือข่ายมีจำนวน 17 กลุ่ม  กิจกรรมของเครือข่าย ประกอบด้วยเรื่อง ฌาปณกิจ  สวัสดิการผู้นำ  น้ำดื่ม            

                ระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่มใช้แนวทางของเครือข่ายครูชบ ยอดแก้ว ใช้เงินเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดในสมาชิก สถานภาพทางการเงินของเครือข่าย ค่าหุ้นของสมาชิก จำนวนประมาณ 153,000 บาท  เงินออมทรัพย์ของเครือข่ายปล่อยกู้ให้แต่ละกลุ่มไปดำเนินการในกลุ่ม ส่วนใหญ่นำไปปล่อยกู้ต่อให้แก่สมาชิกในกลุ่ม  

            หากกลุ่มใดมีปัญหาด้านการบริหารเครือข่ายมีหน้าที่แนะนำให้เกิดการแก้ปัญหาหรือเป็นผู้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาขึ้นในกลุ่ม  ที่ผ่านมาเกิดปัญหา NPL ขึ้นสำหรับบางกลุ่มและไม่สามารถแก้ปัญหาได้  กรรมการเครือข่ายมีอำนาจเข้าไปช่วยให้คำแนะนำและประสานกับหน่วยงานนิติกรรมบังคับใช้กฎหมายฟ้องร้องแก่สมาชิกที่ค้างชำระ เพื่อช่วยแก้ปัญหาของกลุ่ม แต่ในทางปฏิบัติไม่เกิดการฟ้องร้องเนื่องจากสมาชิกเกิดความหวาดกลัวต่อการถูกดำเนินคดีตามกฏหมายจึงยอมชำระตามกติกา

            เครือข่ายเน้นการสร้างผู้นำด้วยกิจกรรมการประชุมเครือข่ายสัญจร กลุ่มที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมต้องทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม นอกจากนั้นยังสอนให้กลุ่มฝึกการบริหารธุรกิจด้วยการมอบหมายให้แต่ละกลุ่มทำหน้าที่กระจาย(จำหน่าย)น้ำดื่มของเครือข่าย            

              นอกจากนั้นเครือข่ายยังมีวิสัยทัศน์การพัฒนาเชิงระบบด้วยการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  มีแนวคิดสร้างฐานการพัฒนาระยะยาวด้วยการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของอำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพและเป็นฐานในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และฐานะที่มั่นคงของชาวกาญจนดิษฐ์  เริ่มต้นด้วย โครงการ คืนชีวิตให้สายน้ำเพื่อชุมชน   ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนน้ำคลองกระแดะ ซึ่งเป็นสายโลหิตหลักของชาวกาญจนดิษฐ์ในการประกอบอาชีพ            

                    พลังของเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนกาญจนดิษฐ์สร้างความมั่นคงให้เกิดแก่กลุ่มที่เป็นสมาชิกทั้ง 17 กลุ่ม ทั้งด้านการเงิน สวัสดิการ ความเอื้ออาทรในหมู่สมาชิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานการณ์องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรการเงินกาญจนดิษฐ์

หมายเลขบันทึก: 124720, เขียน: 03 Sep 2007 @ 20:14 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 11:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

สวัสดีครับ...น้อง รัด-ชะ-นี

  • เข้ามาเยี่ยมเป็นกำลังใจครับ...
  • ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ ที่เอามาเล่าสู่กันฟัง...
  • ขอไปเป็นความรู้กับกลุ่มในจังหวัดนครบ้างนะครับ...ถือโอกาสขโมยเลยก็แล้วกันนะครับ...
  • ขอบคุณอีกครั้งครับ...
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ครูราญ

      ขอบคุณมากคะที่เข้ามาทักทาย ไม่มีโอกาสเจอครูราญและเพื่อนร่วมทีมคุณอำนวยรู้สึกอยากพบปะบ้างเหมือนกัน 

        เป็นเกียรติอย่างสูงหากข้อมูลที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์สำหรับครูราญคะ ไม่หวง ยินดีม๊าก ๆ โอกาสหน้าหากมีเรื่องราวดี ๆ จะนำเสนอให้อ่านอีกคะ

         

นำ ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย มาฝากเพื่อการ ลปรร.ครับ