งานรังสีวิทยากับการพัฒนาคุณภาพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความร่วมมือระหว่าง HACC_KKU ภาควิชารังสีวิทยา และ งานรังสีวิทยา

เช้าวันนี้ทีมงาน HACC_KKU และ ตัวแทนจากภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์ ได้รับเชิญจาก คุณหมอ คมดาว หัวฝ่ายรังสีฯ ร.พ ศูนย์อุดรธานี ให้ไปช่วย "ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หน่วยงาน"

 ประสบการณ์กับงานรังสีวิทยาของ ร.พ อุดร มีมายาวนาน นับตั้งแต่การ "การจัด Inter-Hospital Conference ร่วมกันสมัยรับผิดชอบเป็นหัวหน้าภาควิชา" การไปช่วย Set ห้องตรวจ Angiogram โดยมีคุณยมุนา สุ่มมาตย์ หัวหน้าตึกรังสี อาจารย์ ต้อม "การจัดสัมมนาให้กับ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค ร่วมกับ รศ.ชวลิต หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล"

 ผมเองได้เรียนรู้พัฒนาการของ งานรังสีวิทยา ร.พ ศูนย์อุดรฯ อย่างมากมาย ในวันนี้คงเป็นอีกครั้งที่จะได้เข้าไปเรียนรู้ เพื่อการเตรียมการรองรับ การเยี่ยมสำรวจจาก "พรพ" และ คงนำมา "ลปรร" ในโอกาศต่อไปครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)