แบบฝึกอ่านเขียนอักษรย่อ

แก้ปัญหาการอ่านอักษรย่อ
โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียนและแก้ไขปัญหาอันเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในปีการศึกษาที่ผ่านมา  และกิจกรรมการอ่านข่าวในช่วงพักกลางวันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน      ในวันหนึ่งก็มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6   2  คน ได้รับมอบหมายจากดิฉันให้ไปทำหน้าที่อ่านข่าว  ในช่วงพักกลางวัน    โดยให้นักเรียนที่อ่านข่าว เลือกหัวข้อข่าวที่น่าสนใจที่อยากจะอ่านมา  1  ข่าว  และ  นักเรียนทั้งสองก็ได้เลือกหัวข้อข่าวที่ตนเองสนใจ  พร้อมที่จะอ่าน   เมื่อถึงเวลา  12.30  น.  หลังจากพักรับประทานอาหารเสร็จ   นักเรียนทั้งสองคนนี้ก็ไปประจำที่อ่านข่าวในห้องอ่านข่าว   ซึ่งขณะที่สองคนกำลังจะอ่านข่าว ก็มีการคุยกันและดิฉันที่นั่งอยู่นอกห้องก็ได้ยินเสียง 2 คนนี้คุยกันว่า    จะอ่านข่าวการเมืองเสียงเจนก็พูดว่า ได้ดูข่าวการเมืองไหม เห็นทักษิณมั๊ยละที่อยู่เมืองนอกไง  เวก็บอกว่าเห็น เดี๋ยวเธอเริ่มอ่านก่อนนะ  เอาข่าวนี้แหละ  ทั้งสองก็อ่านข่าวเกี่ยวกับการเมือง  และอ่านข่าวเกี่ยวกับ คมช. โดยอ่านว่า คอมอชอ  ตามคำย่อ  และก็ยังมีคำว่า รอธอนอ   อีกหนึ่งคำ    และก็มีคำว่า ผอบอทอบอและคำว่า พลออ สพรั่ง กัลยาณมิตร   เด็กทั้งสองคนอ่านคำย่อแบบนี้จนจบ  โดยไม่อ่านให้เต็มความหมายของคำ      และเมื่อเข้าห้องเรียนในตอนบ่าย ดิฉันก็ถามว่าใครอ่านข่าว  และถามว่า คมช.แปลว่าอะไร    บางคนก็ตอบว่า  คณะรัฐมนตรีแห่งชาติ   บางคนก็ตอบว่า คณะรัฐบาลมั่นคงชาติบางคนก็ตอบว่า  ความมั่งคงแห่งชาติ  ดิฉันจึงบอกว่าไม่มีใครรู้เลยเหระค่ะ   ถ้าอย่างนั้นครูให้การบ้านนักเรียนไปหามาว่า  คำว่า คอมอชอ แปลว่าอะไร   จากปัญหาตรงนั้นทำให้ดิฉันคิดวิธีแก้ปัญหาการอ่านอักษรย่อขึ้น  โดยสร้างแบบฝึกอ่านเขียนอักษรย่อ  เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านอักษรย่อได้  และสามารถที่จะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ที่มีอักษรย่อได้อย่างถูกต้อง    ดิฉันสร้างแบบฝึกการอ่านเขียนอักษรย่อขึ้น  โดยรวบรวมจากเอกสารคู่มือต่าง    ในหนังสือพิมพ์บ้าง  ในตำราบ้าง  แล้วนำมาจัดทำเป็นแบบฝึกอ่านเขียนอักษรย่อ   นำไปให้นักเรียนฝึกการอ่านเขียน  จนทำให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และ6  อ่านอักษรย่อในหนังสือพิมพ์ ขณะที่อ่านข่าวได้ถูกต้องมากขึ้น  ซึ่งก็คงจะต้องมีการพัฒนาสื่ออีกต่อไป  โดยอาจจะทำเป็นรูปแบบ CAI  หรือแบบ VCD  หรือ  E-Learning

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก้ปัญหาการอ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้

คำสำคัญ (Tags)#km เพชรบูรณ์เขต3

หมายเลขบันทึก: 124483, เขียน: 02 Sep 2007 @ 21:13 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 09:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)