อะไร ? เป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา

    พระพุทธศาสนา คืออะไร ?  และทำไมเราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับพระพุทธศาสนาให้ถูกต้อง  หากจะว่าไปแล้ว เราไม่อาจปฎิเสธได้เลยว่า เวลานี้คนเรามีความเข้าใจผิดๆกันมากในเรื่องของพระพุทธศาสนา และขาดความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม จึงทำให้เกิดความไขว้เขวและสับสน ในระหว่างชาวพุทธด้วยกัน 

     แท้จริงแล้ว คำสอนอันเป็นหลักธรรมทางพระพุทธสาสนานั้น มีประโยชน์อย่างมากในการดำเนินชีวิต ดังจะเห็นได้จากที่กล่าวขึ้นต้นประโยคไว้ว่า "อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา" ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมีขึ้นในสมัยพุทธกาล ซี่งปรากฏอยู่ใน จูฬสาโรปมสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๓๗๔  มีความว่า

       สมัยหนึ่งพรามณ์ชื่อว่าปิงคลโกจฉะ เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามอันเป็นวันแห่งหนึ่งในยุคนั้น แล้วทูลถามปัญหาว่า "อะไรเป็นแก่นสารแห่งพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า "มนุษย์บางพวกไม่รู้จักแก่นไม้ แต่ถือขวานเข้าไปในป่า ละเลยเปลือก กะพี้ ลำต้นฯลฯ แล้วคว้าเอากิ่งไปด้วยความสำคัญว่าเป็นแก่นไม้ฯ เป็นต้น

        จากข้อความข้างต้น นับว่าตรงกับยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก ณ เวลานี้ชาวพุทธละเลยแก่นอันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา แต่กลับไปคว้าเอาเปลือกใบ ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่น  จนทะเลาะกัน และซ้ำร้ายยังนำเอาพราหมณ์มาปนกับพุทธจนยุ่งเหยิงไปหมด

        ฉะนั้น ถ้าถามว่าอะไรเป็นแก่นในทางพระพุทธศาสนา จึงสามารถสรุปใจความสำคัญๆ ได้จากท้ายโอวาทปาฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในวันมาฆบูชา ดังนี้คือ

  • ละชั่วทำความดี 
  • ทำกุศลให้เกิดขึ้น
  • ทำใจให้บริสุทธิ์

     ข้อความทั้งสามนี้หากมองดูผิวเผินอาจจะดูธรรมดา แต่แท้จริงแล้วยังมีความหมายที่ละเอียดอีกมาก จึงจำเป็นต้องหยิบมาอธิบายทีละข้อตามลำดับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยก็ทำให้เราได้ทราบแล้วว่า จุดยืนที่สำคัญที่ต้องทำ นั้นคืออะไร ? หาใช่วิ่งบนบานศาลกล่าว รอให้เทพเทวามาช่วยไม่ ต้องคิดให้เป็น ทำให้ถูก และชีวิตเราก็จะมีความสุข พร้อมกันนั้นจะได้ใช้ปัญญาให้ถูกต้องตามหลักศาสนา เอาเป็นว่าจะอธิบายต่อไปให้ละเอียดในภายหน้า ก็ข้อให้ติดตามอ่านและทำความเข้าใจให้ถูกต้องต่อไปเถิด..ฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

คำสำคัญ (Tags)#พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

หมายเลขบันทึก: 124007, เขียน: 01 Sep 2007 @ 12:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)