อ่านแล้วทำ ทำแล้วอ่าน

ศกลวรรณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สนุกสนานได้ความรู้

นวัตกรรมของโรงเรียนหนองควงฯ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ทำแล้วอ่าน อ่านแล้วทำ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทำแล้วอ่าน อ่านแล้วทำ มาตั้งแต่

ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นมาวัตถุประสงค์1.       เพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรักเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว2.       เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดคุณนิสัยในการรักการอ่านและเกิดการพัฒนาตนเอง ในด้านการฟัง การคิด การถาม(พูด) การเขียนตามศักยภาพของผู้ร่วมกิจกรรม      เป้าหมาย1.       ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำแล้วอ่าน อ่านแล้วทำ มีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นและเป็นไปตาม  วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้แนวทางในการพัฒนาและผลการดำเนินงาน   สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 67.5pt" class="MsoNormal">นักเรียนโรงเรียนวัดหนองควงฯ ยังขาดทักษะการอ่าน ทำให้อ่านหนังสือไม่คล่อง </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 67.5pt" class="MsoNormal">สภาพหลังจากการพัฒนาจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นสามารถอ่านได้คล่อง มีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม   รายละเอียด</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 67.5pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 67.5pt" class="MsoNormal">   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; tab-stops: 67.5pt" class="MsoNormal"></p> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Sakonwan

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 123988, เขียน: 01 Sep 2007 @ 11:26 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อาจารย์

ผลเป็นอย่างไร นำเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะ