ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชใกล้ตัว

เกษร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ในการดำเนินการใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่องพืชใกล้ตัว  ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ประกอบด้วยชุดฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  บูรณาการนำไปใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชุดฝึกต่างๆ  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
             1.  สร้างชุดฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เรื่องพืชใกล้ตัว  จำนวน  10  ชุด  ในแต่ละชุดประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ชุดละ  4  กิจกรรม  ดังนี้คือ
                 1.1  เรื่องส่วนประกอบของพืช      

                       กิจกรรมที่ 1  เรื่อง  ส่วนประกอบของพืช
                       กิจกรรมที่  2  เรื่อง  หน้าที่ส่วนประกอบของพืช
                       กิจกรรมที่  3  เรื่อง  ลักษณะของหญ้าแฝก   
                       กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกเสริมทักษะการตอบคำถาม
                1.2  เรื่องหน้าที่ของราก                      

                       กิจกรรมที่  1  เรื่อง  การทดลองรากดูดซึมน้ำและแร่ธาตุ
                       กิจกรรมที่  2  เรื่อง  ชนิดของราก                                
                       กิจกรรมที่  3  เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช้จากรากไม้
                       กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกเสริมทักษะการตอบคำถาม
                1.3  เรื่องลักษณะและหน้าที่ของลำต้น

                       กิจกรรมที่  1  เรื่อง  สำรวจข้อและปล้องของพืช
                       กิจกรรมที่  2  เรื่อง  วาดภาพประกอบพืชที่มีข้อ

                                             และปล้อง
                       กิจกรรมที่  3  เรื่อง  การทำจานรองแก้วจากต้นกล้วย
                       กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แผนผังความคิดลักษณะหน้าที่

                                             ของลำต้น
                1.4  เรื่องการสำรวจใบพืช                   

                       กิจกรรมที่  1  เรื่อง  สำรวจลักษณะต่างๆของใบ
                       กิจกรรมที่  2  เรื่อง  การพิมพ์ภาพจากใบพืช
                       กิจกรรมที่  3  เรื่อง  การฝึกทักษะการตอบคำถาม 
                       กิจกรรมที่  4  เรื่อง  สำรวจใบพืชที่มีประโยชน์ใน

                                            ครัวเรือน
                1.5  เรื่องหน้าที่ของใบ                        

                      กิจกรรมที่  1  เรื่อง  การทดลองการคายน้ำของพืช
                      กิจกรรมที่  2  เรื่องลักษณะและหน้าที่

                                            ของใบ                               
                      กิจกรรมที่  3  เรื่อง  การเย็บกระทงใส่ของจากใบพืช
                      กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกทักษะการตอบคำถาม
                1.6  เรื่องลักษณะและหน้าที่ของดอก  

                      กิจกรรมที่  1  เรื่อง  การสังเกตลักษณะของดอกไม้
                      กิจกรรมที่  2  เรื่อง  สีสังเคราะห์และสีจากธรรมชาติ
                      กิจกรรมที่  3  เรื่อง  การจัดทำสมุดสะสมดอกไม้แห้ง
                      กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกทักษะการตอบคำถาม
                1.7  เรื่องส่วนประกอบของดอก          

                      กิจกรรมที่  1  เรื่อง  ส่วนประกอบของดอกไม้
                      กิจกรรมที่  2  เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก
                      กิจกรรมที่  3  เรื่อง  ปลูกดอกไม้ขาย   รายได้ของ

                                            ครอบครัว
                      กิจกรรมที่  4  เรื่อง  การคำนวณจำนวนพืช
                1.8  เรื่องการจำแนกพืช                       

                      กิจกรรมที่  1  เรื่อง  การจัดกลุ่มของพืช
                      กิจกรรมที่  2  เรื่อง  การแยกประเภทของพืช
                      กิจกรรมที่  3  เรื่อง  ร่างโครงงานการจำแนกพืช
                      กิจกรรมที่  4  เรื่อง  การเขียนโครงงานการ

                                             จำแนกพืช                      
                1.9  เรื่องสำรวจพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว  
           กิจกรรมที่  1 เรื่อง สำรวจลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว
           กิจกรรมที่  2  เรื่อง  ประเภทของพืช
           กิจกรรมที่  3  เรื่อง  ลักษณะและประโยชน์ของหญ้าแฝก
           กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกทักษะการตอบคำถาม
               1.10  เรื่องการสำรวจพืชในชุมชน       

           กิจกรรมที่  1  เรื่อง  สำรวจผักสวนครัว
           กิจกรรมที่  2  เรื่อง  สวนสมุนไพร  นำไปใช้อย่างพอเพียง
           กิจกรรมที่  3  เรื่อง  กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชายเลน
           กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกทักษะการตอบคำถามรายละเอียด

        

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน bangkaewschool

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมโรงเรียนบ้านบางแก้ว

หมายเลขบันทึก: 123985, เขียน: 01 Sep 2007 @ 11:22 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 19, อ่าน: คลิก


ความเห็น (19)

ศิริวรรณ
IP: xxx.175.170.143
เขียนเมื่อ 

อ่านชุดฝึกของอาจารย์แล้วมีความต้องที่จะขอมาใช้กับนักเรียน เพราะได้รับมอบให้สอนป.4 เป็นครั้งแรกถ้าอาจารย์จะเมตตาขอความกรุณาส่งชุดฝึกและคู่มือการใช้ชุดฝึกมาให้ด้วยนะค่ะทางอีเมล์ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

IP: xxx.142.51.240
เขียนเมื่อ 

ให้อ่านแค่เนี้ย

สุนิสา วันหมื่น
IP: xxx.172.244.2
เขียนเมื่อ 

รยปกด่ร้พทะตาสรสเสะสะนีร

ภูวนัย
IP: xxx.128.7.91
เขียนเมื่อ 

ให้อ่านมากกว่านี้หน่วย

ตุ๊ดซี่
IP: xxx.47.88.136
เขียนเมื่อ 

คุณครูเกษรน่ารักมาก

นวนัย
IP: xxx.47.88.136
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เจ้าหญิง
IP: xxx.47.88.136
เขียนเมื่อ 

หนูอยากจะบอกว่าแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้หนูมีความรู้มากขึ้นจากที่มีมา

IP: xxx.19.52.58
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่าทำไมมอสไม่เจริญเติบโต

คับเป็นเพราะอะไร

นุช
IP: xxx.180.6.21
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ เห็นแนวทางค่ะรูปแบบสวยน่าสนใจค่ะ มีอะไรดีๆขอคำแนะนำค่ะกำลังแก้ผลงาน

วารี
IP: xxx.26.116.12
เขียนเมื่อ 

ขอคำแนะนำการสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นป4 เรื่องอาหารและสารอาหาร ขณะนี้กำลังปรับปรุงผลงานค่ะผลงาน

วารี
IP: xxx.53.105.125
เขียนเมื่อ 

การสร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องใดเรื่องหนึ่งควารฝึกทักษะกี่อย่างท่เหมาะสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เขียนเมื่อ 

ขอหน่อย

นุ้ย
IP: xxx.31.75.194
เขียนเมื่อ 

อ่านชุดฝึกของอาจารย์แล้วมีความต้องที่จะขอมาใช้กับนักเรียน เพราะได้รับมอบให้สอนป.4 เป็นครั้งแรกถ้าอาจารย์จะเมตตาขอความกรุณาส่งชุดฝึกและคู่มือการใช้ชุดฝึกมาให้ด้วยนะค่ะทางอีเมล์ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ (หนูเป็นอัตราจ้างคะเพิ่งทำงาน)

นุ้ย
IP: xxx.31.75.194
เขียนเมื่อ 

อ่านชุดฝึกของอาจารย์แล้วมีความต้องที่จะขอมาใช้กับนักเรียน เพราะได้รับมอบให้สอนป.4 เป็นครั้งแรกถ้าอาจารย์จะเมตตาขอความกรุณาส่งชุดฝึกและคู่มือการใช้ชุดฝึกมาให้ด้วยนะค่ะทางอีเมล์ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ (หนูเป็นอัตราจ้างคะเพิ่งทำงาน)e-mail : [email protected]

ปิลาพร
IP: xxx.49.3.94
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา ท่าน อ.ช่วยส่งมาให้หน่อยนะค่ะ เพื่อเป็นวิทยาทาน เพิ่งบรรจุ ยังขาดประสบการณ์

jassri
IP: xxx.53.4.213
เขียนเมื่อ 

เป็นคนหนึ่งที่กำลังเยียวยา กำลังทำแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขอดูตัวอย่างหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางไพจิตร สิมสิงห์
IP: xxx.93.191.18
เขียนเมื่อ 

อ่านผลงานของท่านอาจารย์แล้ว เป็นผลงานที่ดีมากๆสามารถนำไปพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาสาสตร์ของนักเรียนได้จริง ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยคะ จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอความกรุณาท่านส่งเมล์ให้ด้วย ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

นางนงคราญ เกษมสุข
IP: xxx.204.26.173
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์เพื่อเป็นวิทยาทาน ช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะเพราะไม่ถนัดในวิทย์แต่ทางโรงเรียนให้สอนวิทย์ป. 4

นายประกอบ สิงคเสลิต
IP: xxx.172.201.180
เขียนเมื่อ 

อยากได้ผลงานเต็มและขออนุญาตนำไปให้เด็กได้ศึกษา เรียนรู้จะเป็นอานิสงฆ์อย่างยิ่งครับ อนนุเคาระห์ส่งตามเมลย์จักขอบคุยเป็นอย่างมาก