ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกลำ

มลิณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำควบกลำ

    แรงจูงใจที่จัดทำชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการ

อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  มาเป็นนวัตกรรมในการนำมา
ใช้แก้ปัญหาในครั้งนี้  เกิดจากการอ่านออกเสียงของนักเรียนในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเสียงคำที่มีตัว  ร  ล  และ   ว  ควบกล้ำไม่ถูกต้องนัก จึงได้คิดจัดทำชุดแบบฝึกขึ้นมาจำนวน  ๓๖  ชุด  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านไปตามกระบวนการที่จัดไว้คือ  ก่อนฝึก   ระหว่างฝึก  และ   หลังฝึก    เสร็จแล้วมีการประเมินผลการอ่านของนักเรียนแต่ละคนว่ามีการพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด
 ผลปรากฏว่านักเรียนมีพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำหลังการฝึก โดยใช้ชุดแบบฝึกอยู่ในระดับดีมาก  (ร้อยละ  ๘๐.๐๐ )  และนักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำอยู่ในระดับสูงมาก (  X   =  ๒.๗๘)
     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน neanrak

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 123982, เขียน: 01 Sep 2007 @ 11:19 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 05:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

อู๋
IP: xxx.8.232.57
เขียนเมื่อ 

คำควบกลำ

IP: xxx.128.217.179
เขียนเมื่อ 

มัสนัสนัสึนส

แดง
IP: xxx.183.49.107
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ