กิจกรรมบั๊ดดี้ที่รัก

phobukdee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชอบทะเลาะวิวาทขาดความสมานฉันท์

   เนื่องจากนักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว  ชอบทะเลาะวิวาทขาดความสมานฉันท์  คณะครูจึงประชุมตกลงกันหากิจจกรรมเพื่อปรับเปล่ยนพฤติกรรมนัเรียน  จึงเกิดกิจกรรมบั๊ดดี้ที่รักขึ้น  ตามขั้นตอน  ดังนี้

          ๑.  บั๊ดดี้กับคำนิยม  (นักเรียนช่วยกันหาคำนิยามของคำว่า  บั๊ดดี้  จากห้องสมุด)

          ๒.รายนามบั๊ดดี้ที่รัก  (นักเรียนทุกคนจับฉลากชื่อเพื่อเพื่อหาบั๊ดดี้ของตนเอง  ขั้นตอนนี้ถือเป็นความลับ  แต่ครูต้องบันทึกไว้เป็นข้อมูล)

          ๓. ประจักษ์ในคำว่าเพื่อน  (ผู้จับฉลากได้ชื่อเพื่อนคนใด  ก็ดำเนินการดูแลช่วยเหลือเพื่อนคนนั้น  ตามความหมายของคำว่าบั๊ดดี้  เป็นเวลา  ๑  เดือน  พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรมที่ตนทำต่อบั๊ดดี้ด้วย)

          ๔. ไม่ลืมเลือนด้วยจดหมาย  (หลังจากดำเนินการแล้ว  ๑  เดือน  ให้ผู้จับฉลาก  เขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อบั๊ดดี้ของตนเองทางจดหมาย  โดยส่งทางไปรษณีย์  เพื่อฝึกการเขียนบูรณาการกับสาระภาษาไทย)

          ๕. สายสัมพันธ์การขอบคุณ  (ทิ้งระยะเวลาไป  ๑  สัปดาห์  ให้ผู้ที่ได้รับจดหมาย  แสดงความรู้สึกย้อนกลับ  กับบั๊ดดี้ของตนเอง  และทำการ์ดแสดงความขอบคุณกับบั๊ดดี้  ขั้นตอนนี้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ตามสาระศิลปะ)

         ๖. อบอุ่นสมานฉันท์  (คณะครูร่วมกันประเมินผล  จากการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน  จากบันทึกกิจกรรม  จากจดหมาย  และการร์ดขอบคุณ  )

         จากการดำเนินการจัดกิจกรรมบั๊ดดี้ที่รักนี้แล้ว  ปรากฏว่านักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  ขอให้คณะครูทุกท่านอดทน  และหากิจกรรมที่แปลกใหม่มาใช้ในการพัฒนานักเรียนของท่าน  รับรองว่านักเรียนต้องดีขึ้นตาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างแน่นอนอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบั๊ดดี้ที่รัก

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมบั๊ดดี้

หมายเลขบันทึก: 123733, เขียน: 31 Aug 2007 @ 13:52 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)