การทำนาอินทรีย์

อินทรีย์
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาข้าพเจ้าคือการทำนาในระบบเกษตรอินทรีย์  โดยหลักการของเกษตรอินทรีย์คือการผลิตที่เน้นการปรับปรุงบำรุงดิน  การหมุนเวียนธาตุอาหาร  การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  การใช้ความหลากหลายเพื่อควบคุมกลไกทางชีวภาพ  การไม่ใช้สารพิษสารเคมีสังเคราะห์ในการผลิต  ซึ่งหัวใจของการปลูกพืชคือดิน  ขั้นแรกคือการเตรียมดิน  หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ก็หว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าประมาณ  5  กิโลกรัมต่อไร่  แล้วไถกลบ  ( เป็นการไถกลบฟางไปในตัว )  เมื่ออายุ  4  เดือนก็จะได้เมล็ดถั่วพร้า  การปลูกในช่วงนี้เรียกว่าการปลูกพืชหมุนเวียน  ซึ่งประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียนคือเพื่อเป็นการตัดวงจรโรคและแมลง  คลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นในดิน  เพิ่มช่องอากาศภายในดินจากรากพืชที่ชอนลงไปในดิน  หมุนเวียนธาตุอาหาร  ซากลำต้น  กิ่ง  ก้าน  ใบ  เมื่อไถกลบจะย่อยสลายช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน  พอฝนเริ่มตกนำน้ำหมักจากเศษอาหารและกากนำตาลไปสาดทั่วแปลงเพื่อระเบิดหน้าดิน  นำปุ๋ยหมักที่เตรียมไว้ใส่ให้ทั่วแปลง  แล้วหว่านเมล็ดถั่วพร้า  และไถกลบตามลำดับ  เมื่อถั่วพร้าอายุประมาณ  50  วัน ออกดอกประมาณ  50  %  ซึ่งเป็นช่วงที่ธาตุ ไนโตรเจนถูกตรึงมาไว้ที่ราก  ก็ไถกลบทิ้งไว้  7 15  วันเพื่อให้ซากถั่วพร้าย่อยสลาย  แล้วไถคราด                นำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่คัดไว้ไปแช่ในน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นขนาดไข่ไก่ลอยน้ำได้ประมาณ  15  นาที  แล้วล้างน้ำละอาด  3-4  น้ำ  แล้วนำไปผึ่งและหว่านในแปลงเพาะกล้า  เมื่อกล้าอายุ  20-30  วัน  ก็ถอนต้นกล้าไปปักดำในแปลงที่เตรียมไว้  โดยปักดำ  1  ต้นระยะห่าง  30-50  เซนติเมตร  คอยดูแลระดับน้ำและถอนวัชพืช  ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ  โดยเฉพาะช่วงก่อนข้าวตั้งท้อง  และคอยคัดข้าวปน  เมื่อข้าวตั้งท้องวัชพืชก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่  เมื่อข้าวเหลืองพลับพลึง  ก็ระบายน้ำออกจากแปลง  เพื่อให้ข้าวสุกเสมอกันทั่วแปลง  และความชื้นไม่สูงเกินไปหลังเก็บเกี่ยว  การเกี่ยว  มัด  ใช้แรงงานคน  ส่วนการสี  นวดด้วยเครื่องจักร  ผลผลิตเฉลี่ย  500-600  กิโลกรัม  ต่อไร่สำหรับข้าวมะลิแดง  320  กิโลกรัมต่อไร่  สำหรับข้าวมะลิ  300  กิโลกรัมต่อไร่สำหรับข้าวกข 15  ส่วนข้าวเหนียวประมาณ  550-600  กิโลกรัมต่อไร่   ข้าวที่ได้ข้าพเจ้าแบ่งไว้บริโภคในครอบครัว  แบ่งปันญาติพี่น้อง  เป็นของฝากมิตร   ที่เหลือก็จำหน่ายให้สหกรณ์ฯ  ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่ม 1 เขาวงดงอู่ข้าว ศูนย์เรียนรู้เขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 122578, เขียน: 28 Aug 2007 @ 07:02 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 11:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)