กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดขั้นสูง

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

      กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสามารถจัดในลักษณะที่ต้องคำนึงถึงวัยของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สามารถจัดได้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูอาจพานักเรียนไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น กิจกรรมศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน  กิจกรรมสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น  กิจกรรมการทดลองการงอกของเมล็ดพืช  กิจกรรมสำรวจระบบนิเวศน์ในนาข้าว/แปลงผัก 

     การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นนำปัญหาหรือสิ่งที่อยากศึกษามาเป็นหัวข้อในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมวิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 122485, เขียน: 27 Aug 2007 @ 16:29 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 21:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)