คำแนะนำการใช้เอกสาร

วรวุฒิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อินเทอร์เน็ต(Internet)เบื้องต้น

เอกสารประกอบการสอน ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนใช้ศึกษาในชั่วโมงเรียนตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสามารถศึกษาด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนอ่านคำแนะนำและทำตามคำชี้แจงตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้เรียนจะได้ความรู้ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วจะรู้ว่าเมื่อเรียนในแต่ละหน่วยจบลงแล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง

2. ตอบแบบทดสอบก่อนเรียนตามความเข้าใจของผู้เรียนแม้จะตอบผิดก็ไม่เป็นไร ถ้าศึกษาเอกสารประกอบการสอนต่อไปจะตอบแบบทดสอบได้ภายหลัง

3. เอกสารประกอบการสอนเสนอเนื้อเรื่องพร้อมภาพประกอบเป็นหน่วยย่อยๆโดยมีเนื้อหาต่อเนื่องกันไป ซึ่งประกอบด้วย ใบความรู้และใบงาน

4. เริ่มอ่านตั้งแต่หน้วยที่ 1 เป็นต้นไปแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนจะได้ความรู้ สามารถปฏิบัติจริงได้ตามจุดประสงค์ในแต่ละหน่วย

5. เมื่อศึกษาเอกสารและฝึกปฏิบัติจนจบทุกหน่วยแล้วให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารประกอบการสอน

คำสำคัญ (Tags)#อินเทอร์เน็ต(internet)เบื้องต้น

หมายเลขบันทึก: 122478, เขียน: 27 Aug 2007 @ 16:25 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 21:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)