บันทึกแรก

วิสัยทัศน์ในการบริหาร

จากได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้หลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สำหรับผู้บริหาร จำเป็นต้องปรับกระบวนการทำงานหรือกระบวนทัศน์ในการทำงานใหม่ในยุคกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด วิธีทำงานของคน และหน่วยงานใหม่เพื่อสร้างสรรค์บรรยายกาศการทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน โดย
                การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปฎิบัติงาน ให้มีความเต็มใจในการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี มองผู้มาติดต่อเป็นลูกค้า ที่ต้องให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ปรับทัศนคติการทำงานที่ปกป้องตนเอง มาเป็นการทำงานเพื่อมุ่งผลสำเร็จของงานการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงานใหม่ ของผู้ปฎิบัติงานจะเป็นการสร้างสรรค์การทำงานให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความภูมิใจต่องานที่รับผิดชอบ ตลอดจนลูกค้าหรือประชาชนที่มาคิดต่อเกิดความพอใจ ประทับใจในการให้บริการ ควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม่ ดังนี้
                1)  มองประชาชนผู้มาขอรับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ เป็นลูกค้า                 2)  เปลี่ยนการทำงานที่ยึดเบียบปฎิบัติกฎเกณฑ์เคร่งครัดเป็นการทำงานที่ยืดหยุ่น มุ่งผลสำเร็จของงาน                 3)  ปรับลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ใช้เอกสารใช้เวลามาก ให้มีขั้นตอนน้อยลงใช้เอกสารและเวลาน้อยลงเท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบ                 4)  การมอบอำนาจในการทำงาน (Delegation) การมอบอำนาจในการทำงานให้แก่ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้ปฎิบัติงาน จะเป็นผลให้                 5)  เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน                 6)  ตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็ว                 7)  ลดข้อจำกัดการทำงาน                 8)  เพิ่มผลผลิตมากขึ้น                 9)  การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                10) เพิ่มขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงาน                                                                                  11)  การจัดสำนักงาน จัดสภาพภูมิทัศน์ เป็นแนวคิดการจัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานแนวความคิดในการจัดสำนักงาน และจัดสภาพภูมิทัศน์สมัยให</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center"></div></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน กศน.

คำสำคัญ (Tags)#วิสัยทัศน์การบริหาร

หมายเลขบันทึก: 122368, เขียน: 27 Aug 2007 @ 13:22 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

การนำหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ และ ICT ไปใช้ในการบริหารในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างไร

เขียนเมื่อ 

ขอบใจมากนะเพื่อนเมื่อกลับบ้านแล้วอย่าลีมส่งข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะคิดถึงเพี่อนทุกคนรุ่นขี้หมู

สวัสดีครับ

      ผมอบรมรุ่น 5 ยินดีที่ได้รู้จัก ครับ