บดินทร์42

  Contact

  หยุดชดเชยอีกวัน  
และวันนี้ก็เป็นวันที่ 3 มกราคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่3ของปี49 แต่ก็ยังเป็นวันหยุดชดเชยอยู่ดี

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บันทึกของบดินทร์

Post ID: 12225, Created: , Updated, 2012-06-13 17:22:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)