เครือข่ายศูนย์รวมน้ำใจ

แหล่งเรียนรู้ความเข้มแข็งของชุมชน

เริ่มจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.2535 ซึ่งมีกลุ่มธนาคารหมู่บ้านทั้งหมด 37 กลุ่มมาเป็นสมาชิก มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ตำบล ในอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา เป็นเครือข่ายที่หนุนเสริมให้กลุ่มธนาคารหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมที่หลากหลายที่เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำธนาคารหมู่บ้าน  การส่งเสริมอาชีพเกษตรที่ยั่งยืน การทำธุรกิจชุมชน สวัสดิการชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เยาวชน การทำแผนแม่บทชุมชน  แผนที่ทุนทางสังคม  และวิทยุชุมชน

          กิจกรรมที่มีความโดดเด่นเครือข่ายศูนย์รวมน้ำใจคือกิจกรรมการทำสวัสดิการท้องถิ่นตำบล  เป็นการสร้างระบบสวัสดิการชุมชนขั้นพื้นฐานให้กับคนทั้งตำบลโดยมีวัตถุประสงค์ คือการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต   สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับภาคี ภาครัฐ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฟื้นคืนทุนทางสังคม

            วิธีการดำเนินงาน  สมาชิกในชุมชนสมทบงบประมาณ คนละ 200 บาทต่อปี องค์การบริหารส่วนตำบลสมทบปีละ 100,000 บาทศูนย์รวมน้ำใจสมทบ 50,000 บาท และอื่นๆ งบประมาณทั้งหมดนำมาตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน  ช่วยเหลือสมาชิก  เป็นค่ารักษาพยาบาล  รับขวัญเด็ก เสียชีวิต ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

        มีคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายเช่น  ตัวแทนองค์กรชุมชน ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนท้องถิ่น  และสมาชิกในหมู่บ้าน

       จะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายๆฝ่ายที่มีเป้าหมายเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่ม 1ศูนย์ดอกคำใต้ - รวมน้ำใจ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ชุมชนพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่ายศูนย์รวมน้ำใจ

หมายเลขบันทึก: 122043, เขียน: 25 Aug 2007 @ 16:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)