การพัฒนาบุคลิกภาพสตรีสู่การเป็นผู้นำ

sodiam
บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

              บุคลิกดีภาพ  คือ  กิริยาอาการทุกอย่างของคนเราทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมในด้านดีและไม่ดี

              บุคลิกภาพที่ดี  เช่น  เดินตัวตรง  พูดจาสุภาพ

              สิ่งที่ทำให้บุคลิกภาพดีหรือไม่ดี

               -  พันธุกรรม   ได้แก่  รูปร่าง  หน้าตา  สติ  ปัญญา  โรคภัยบางชนิด

               -  สิ่งแวดลอ้ม  ได้แก่  ประสบการณ์ในวัยต่าง ๆ การอบรมเลี้ยงดู

              การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี  จะต้องพัฒนาในหลายๆด้านควบคู่กันไป  ได้แก่

                1.  การพัฒนาบุคลิกภาพด้านร่างกาย

                       - รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการทำให้รูปร่างดี

                       - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  แต่อย่าหักโหมจนเกินไป

                       - พักผ่อนให้เพียงพอ

                       - รักษาความสะอาดของร่างกาย

                       - แต่งกายให้เหมาะสมทำให้ท่าทางสง่งาม

                       - มีความกระฉับกระเฉงว่องไว

                   2.  การพัฒนาบุคลิกภาพด้านจิตใจ

                       - รู้จักเสียสละ

                       - มีความเมตตาสงสารผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก

                       - รู้จักยกย่องชมเชยผู้อื่นเมื่อเขาทำความดี

                       - รู้จักให้อภัยเมื่อผู้อื่นทำผิด

                       - มีความเชื่อมั่นในตนเอง

                   3.  การพัฒนาบุคลิกภาพด้านอารมณ์

                       - รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง

                       - ไม่หงุดหงิดโกรธง่าย

                       - สร้างความรู้สึกให้รักผู้อื่น

                       - ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  มีอารมณ์ขัน

                   4.  การพัฒนาบุคลิกภาพด้านสังคม

                        - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                        - รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเสมอ

                        - ฝึกให้เป็นผู้ที่สามารถเขากับผู้อื่นได้

                  ประโยชน์ของการมีบุคลิกภาพที่ดี

                        - ด้านร่างกาย  จะทำให้มีท่าทางสง่าผ่าเผย  มีความกระฉับกระเฉง  ทรวดทรงดี  ร่างกายแข็งแรง

                        - ด้านจิตใจ  เป็นผู้มีจิตใจสดชื่น  แจ่มใส  กล้าตัดสินใจ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง

                        -  ด้านอารมณ์  ทำให้เป็นผู้มีอารมณ์ดี  ยิ้มแย้ม  มีความสนุกสนาน 

                        -  ด้านสังคม  ทำให้มีเพื่อนมาก  เป็ที่ยอมรับของผู้อื่น

 

              **** สรุป ****   ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี  จะเป็นที่ยอมรับในสังคม  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีอารมณ์ดี  สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ  ประสบความสำเร็จในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ****

 

 

                  ****   โดย   นางวนิดา   เกยสุวรรณ์   ****

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น PUNO GROUP

คำสำคัญ (Tags)#บุคลิกภาพที่ดี

หมายเลขบันทึก: 121555, เขียน: 23 Aug 2007 @ 16:50 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจในการทำงาน และร่วมแสดงความคิดเห็นทุกๆกลุ่ม เริ่มต้นได้ดีงานก็ประสบผลสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว พยายามต่อไปนะครับ สมาชิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันมากๆ แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและหมายถึงความเข้มแข็งของกลุ่มด้วย

 

บุคลิกดี  มีชัยไปกว่าครึ่ง...ท่านพี่สมศักดิ์ หมายถึงใครบางคน ในกลุ่มมั๊ยครับ .....( บุญกาศหรือป่าวววว)....ขอเป็นกำลังใจช่วยงานให้เสร็จเร็วๆนะครับพี่.....