เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาในการพัฒนาวิชาชีพครู

        ได้รับคำปรารภจากคุณครูหลายท่านว่า จะพัฒนาวิชาชีพสู่ความก้าวหน้าได้อย่างไร ในเมื่องานของคุณครูในปัจจุบันมากมายเหลือเกิน ไม่มีเวลาในการวางแผนการสอน เตรียมการสอน กิจกรรมต่างๆมากมาย เวลาในการสอนจึงน้อยลง แล้วนักเรียนจะมีคุณภาพได้อย่างไร

         เอาเป็นว่าทุกคนมีเวลาเท่ากัน อยู่ที่ว่า ใครจะสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีกว่ากัน  การจะพัฒนาวิชาชีพของตนเองนั้นคงไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเอง  ขอเสนอแนะไว้อย่างนี้ก็แล้วกัน

         1. เตรียมการสอนให้ดี (เขียนแผนจัดการเรียนรู้ให้ดี) แผนที่ดี คือ

             1.1 มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน  แต่ละองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

              1.2 สามารถนำไปใช้ได้จริง คือ ครูคนไหนก็สามารถเอาไปใช้สอนได้  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง

        2. นำแผนไปใช้สอนจริงๆ แล้วเก็บร่องรอย หลักฐาน ชิ้นงาน    ผลงาน ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนไว้อย่างเป็นระบบ

        3. นำผลการสอนจากบันทึกผลหลังสอนไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน (ซ่อมเสริม/วิจัยในชั้นเรียน) อย่างต่อเนื่อง

        หากสามารถทำได้อย่างที่กล่าวมาข้างต้น อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ คงไม่ไกลเกินเอื้อม

         สำคัญที่สุด คือ  เขียนในสิ่งที่สอน และ สอนในสิ่งที่เขียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนคุณครู

คำสำคัญ (Tags)#เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

หมายเลขบันทึก: 121149, เขียน: 21 Aug 2007 @ 23:25 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)