ประชาสัมพันธ์เชิงรุก: มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง (1)

paew
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2551 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับคณะต่างๆ และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแนะแนวสัญจร ในระหว่างเดือนกรกฎาคม กันยายน 2550

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2551 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา  แก่นักเรียน  อาจารย์แนะแนว  และผู้สนใจ    รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">โครงการแนะแนวสัญจร มีกิจกรรม การจัดนิทรรศการแนะนำคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรรยายนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การแนะแนวการศึกษา   แนะนำหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และซักถาม/ตอบปัญหา </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>งานนี้จึงขอเชิญคุณครูแนะแนว อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมงานแนะแนวสัญจร ได้ที่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ตามวันที่แจ้งไว้ในตารางนะค่ะ</p><p> กำหนดการสัญจร ดังตารางต่อไปนี้   </p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="582" class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto 14.4pt; width: 436.15pt; border-collapse: collapse; border: medium none"><tbody>

ครั้งที่

จังหวัด

สถานที่

ระยะเวลา

1

อุดรธานี

หนองคาย

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

12  กรกฎาคม  2550

13  กรกฎาคม  2550

2

เลย

หนองบัวลำภู

โรงเรียนเลยพิทยาคม

โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร

16  กรกฎาคม  2550

17  กรกฎาคม  2550

3

สกลนคร

นครพนม

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

24  กรกฎาคม  2550

25  กรกฎาคม  2550

4

บุรีรัมย์

สุรินทร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

9  สิงหาคม  2550

10  สิงหาคม  2550

5

อุบลราชธานี

ศรีษะเกษ

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

14  สิงหาคม  2550

15  สิงหาคม  2550

6

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

22  สิงหาคม  2550

23  สิงหาคม  2550

24  สิงหาคม  2550

7

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

30  สิงหาคม  2550

31  สิงหาคม  2550

8

มุกดาหาร

ยโสธร

อำนาจเจริญ

โรงเรียนมุกดาหาร

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โรงเรียนอำนาจเจริญ

4  กันยายน  2550

5  กันยายน  2550

6  กันยายน  2550

</tbody></table>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">พร้อมนี้ขอนำภาพกิจกรรมการแนะแนวสัญจรที่ไปโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย มาฝากค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สถานที่จัดประชุม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นักเรียนเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นักเรียนนั่งฟังข้อมูลในห้องประชุม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ซักถาม </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paew's Blog ลปรร

คำสำคัญ (Tags)#ประชาสัมพันธ์#กิจกรรม#kku#มหาวิทยาลัยขอนแก่น#แนะแนว

หมายเลขบันทึก: 121092, เขียน: 21 Aug 2007 @ 19:49 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)