Wangpikulpittayakom

English for communicative

ชื่อนวัตกรรม    ชื่อภาษาไทย     การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ สื่อ CAI  “Welcome to my town”                   ชื่อภาษาอังกฤษ    The development of  Communicative English Language by using CAI “Welcome to my town”                                   นวัตกรรมสนองกลยุทธ์      ( / )      กลยุทธ์ที่ 3                                       การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                                                 ผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม                                                        1.   นางสาวภาวิณี      ศรประเสริฐ          ตำแหน่ง   ครู                               2.   นางสาวศิริภรณ์    โทอ่อน                 ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย                           โรงเรียน    วังพิกุลพิทยาคม   ที่อยู่      เลขที่ 119  หมู่ 1  ตำบลวังพิกุล     อำเภอบึงสามพัน     จังหวัดเพชรบูรณ์                                                  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3                                   เบอร์โทรศัพท์    056-757019                 FAX       056-757018

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน welcome to my town

คำสำคัญ (Tags)#km เพชรบูรณ์เขต3

หมายเลขบันทึก: 120990, เขียน: 21 Aug 2007 @ 13:19 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 09:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

Supap Kupradit ( ฝากฟ้า )
IP: xxx.27.252.160
เขียนเมื่อ 

เห็นเงียบไปพี่เลยแวะมาเยี่ยม พยายามนำนวัตกรรมการศึกษาที่เราคิดขึ้นมาด้วยตัวเองนำไปทดลองใช้กับนักเรียนอย่างจริงจัง หากเกิดข้อผิดพลาดก็ค่อยๆปรับแก้ไปทีละน้อยนะ อย่าคิดแต่สร้างนวัตกรรมการศึกษาขึ้นมาเพื่อส่งประกวดเท่านั้น สร้างขึ้นมาแล้วนำไปใช้ให้เกิดผลต่อนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจริงๆ ก็ส่งเป็นผลงานทางวิชาการได้ในด้านที่ 3 เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตัวเราเองนะครับน้องคนสวยและน่ารัก ก็จะได้เป็นครูชำนาญการ(พิเศษ)กับเขาต่อไป(มีคนให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆไม่ต้องกลัว)...โอกาสหน้าพี่จะแวะมาเยี่ยมใหม่นะจะคอยติดตามอ่านเสมอ...

supap kupradit (ฝากฟ้า)
IP: xxx.27.253.132
เขียนเมื่อ 

Innovation " Welcome to my town " ได้รับการคัดเลือกเป็นนวัตกรรมที่ใช้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English)ของสพท.เพชรบูรณ์ เขต 3  *1ใน 5 รายวิชา*และสำนักพัฒนานวัตกรรม(สพฐ.) ได้ขอแผ่น CD ไปศึกษาในวันที่คณะมาติดตามและประเมินผลการบริหารงานของสพท.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในเรื่อง 5 กลยุทธ์ที่ผ่านมานั้น ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ...คอยติดตามนะ...( แม้แผ่น CD จัดทำไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่คณะผู้ตรวจก็ชมว่ามีความตั้งใจ...)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาดูอยู่เรื่อย ๆ คะ ดีคะ