"เพื่อให้รักงดงาม"

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะมีคู่ โสด หรืออกหัก ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด หรือรักเพศใด

ความรัก.... เป็นสิ่งที่งดงามยิ่งที่มนุษย์จะให้แก่กันได้ แต่หลายๆ ครั้งความรักกลับกลายเป็นความขัดแย้ง และปราศจากความเข้าใจซึ่งกันและกัน

...หากคุณต้องการจะดูแลความรักของคุณให้งอกงาม หรือสมานความสัมพันธ์กับคนรัก

การสื่อสารอย่างสันติสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยคุณได้

การสื่อสารอย่างสันติเป็นวิธีการสื่อสารโดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐาน มุ่งให้เกิดการฟังและการพูดด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง และช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง

วิธีการนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ดร.มาแชล โรเซนเบอร์ก (www.cnvc.org) ผู้นำการสื่อสารอย่างสันติไปใช้แก้ไขความขัดแย้งมาแล้วในความสัมพันธ์ส่วนบุคคล การทำงานเพื่อสังคม โรงเรียน บริษัทธุรกิจ สถาบันของรัฐ และในความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ในการอบรมครั้งนี้ เราจะเน้นการใช้การสื่อสารอย่างสันติมาดูแลและเยียวยาความรักความสัมพันธ์ ให้เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจกันอย่างลึกซึ้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง ฐิติรัตน์ จันทร์เนียม หรือ สาวิตรี กำไรเงิน 
หมายเลขโทรศัพท์  02-314 7385 ถึง 6

http://www.semsikkha.org/semmain/2-activities/1-activities.php

ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2550

 ณ  เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา กรุงเทพมหานคร

 วิทยากรโดย  ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และนริศ มณีขาว

บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,200 บาท
นักพัฒนาหรือนักกิจกรรม ท่านละ 800 บาท

จำนวน 30 ท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสมสิกขาลัย>>การศึกษาไม่ได้หยุดอยู่เพียงห้องเรียน

คำสำคัญ (Tags)#[email protected]

หมายเลขบันทึก: 120958, เขียน: 21 Aug 2007 @ 11:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)