เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลาง

หนุนเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในแต่ละวิทยาลัย เพื่อให้ครูและนักเรียน นักศึกษาได้เริ่มต้นทำการวิจัยแบบมีส่วนร่วม หรือตามแนวทาง Community Based Research

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวช.และ ปวส.ซึ่งในปัจจุบันเด็กที่มาเข้าเรียนเกษตรส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยวิทยาลัยเกษตรนั้นรับเข้ามาศึกษาต่อโดยให้เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี และมีรายได้ระหว่างเรียน

   แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคนสนใจเข้ามาเรียนเพราะพ่อแม่ มักจะบอกว่าไม่อยากให้ลูกมาลำบากเหมือนพ่อแม่ ถ้าได้เรียนหนังสือแล้วจะต้องทำงานสบายกว่าพ่อแม่ จะกลับมาทำอาชีพเกษตรได้อย่างไร มันเหนื่อย วิทยาลัยเกษตรภาคกลางบางแห่งต้องไปหานักศึกษามาเข้าเรียนไกลถึงจังหวัดตาก คือไปเกณฑ์เด็กชาวเขา มาเข้าเรียน

เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลางเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) และ วิทยาลัยเกษตรในเขตภาคกลางอีก ๖ แห่งคือ เพชรบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี  ชัยนาท และบางไทร โดยการรวมตัวในครั้งนี้ทางศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามได้หนุนเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในแต่ละวิทยาลัย เพื่อให้ครูและนักเรียน นักศึกษาได้เริ่มต้นทำการวิจัยแบบมีส่วนร่วม หรือตามแนวทาง Community Based Research ซึ่งประโยชน์จากการทำงานวิจัยจะช่วยให้แต่และวิทยาลัยได้เรียนรู้การทำงานในรุปแบบใหม่ ศึกษาหาแนวทางกระบวนการเรียนรู้ที่ต่างออกไปจากเดิม

       การดำเนินงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปีพศ. ๒๕๔๙ และเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปี พศ.๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวิทยาลัยเกษตรทั้ง ๖  แห่งขึ้น ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยนั้นพบว่าเด็กๆ มีศักยภาพในการแสดงออก สามารถกล้าแสดงความคิดเห็น และกระบวนการ play and learn ทำให้เด็กไม่เครียด ไม่เบื่อ และร่วมกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ตลอดสองวันเต็ม รายละเอียดของกิจกรรมจะนำมาเล่าสู่กันฟังในตอนต่อไป

 

pic6

 pic5

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลาง

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัยแบบมีส่วนร่วม#community based research

หมายเลขบันทึก: 120834, เขียน: 20 Aug 2007 @ 19:37 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)