บทที่5 ดาวเทียม(Satellite System)

ระบบสื่อสารแบบไร้สาย

ดาวเทียม เป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ที่ลอยอยู่ในอากาศอย่างสัมพันธ์กับการโคจรของโลกและสถานีภาคพื้นดิน และทำการถ่ายทอดสัญญาส่งต่อไปยังสถานีรับภาคพื้นดินอีกแห่ง การส่งสัญญาผ่านดาวเทียมจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความโค้งของโลก ทำให้สถานีรับและส่งสัญญาสามารถอยู่ห่างกันมากกว่าการส่งวิทยุคลื่นสั้น ตลอดจนสามารถส่งข้อมูลครอบคลุมอบเขตที่กว้าง เช่น ประเทศ ภูมิภาค หรือทวีป เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารแต่ละลัษณะจะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันดังนั้นผู้มีหน้าที่ตัดสินใจเลือกระบบและช่องทางการติดต่อสื่อสารขององค์การ ควรพิจรณาความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะและความต้องการของงาน อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ระยะทาง ค่าใช้จ่าย ความสะดวกในการติดตั้งและความทนทานในการใช้งาน ก่อนการเลือกช่องทางสื่อสารข้อมูล เพราะการลงทุนในเทคโนโลยีจะมีค่าใช้จ่ายสูง และยุ่งยากต่อการเปลี่ยนแปลง และการสำคัญการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานของระบบงาน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อคู่แข่งขัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#ดาวเทียม

หมายเลขบันทึก: 120443, เขียน: 18 Aug 2007 @ 14:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)