สรุปบทที่ 4 (วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์)

ENJOY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพประกอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถสร้างระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และมีความสลับซับซ้อนได้

<p class="content" align="justify">
            เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากคำสองคำ คือ เทคโนโลยี และ สารสนเทศ (สารนิเทศ) เมื่อนำคำว่า เทคโนโลยี และ สารสนเทศ มารวมกันจะได้เป็นคำใหม่ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT:Information Technology) จะหมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการ ประมวลผลจัดเก็บ เรียกใช้แลกเปลี่ยน หรือเผยแพร่สารสนเทศด้วย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือการนำสารสนเทศและข้อมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของข้อมูลนั้นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของผู้ใช้ </p>
<p class="content" align="justify">
          <div style="text-align: center"></div> </p> <h5 style="text-align: center" class="content" align="left">แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ</h5><p style="text-align: center" class="content" align="left"> </p><div class="content" align="left" style="text-align: center">องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ</div><p class="content" align="justify">1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการปฏิบัติการหรือประมวลผลในด้านต่างๆ เช่น ประมวลผลกลาง หน่วยความจำเครื่องพิมพ์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เป็นต้น</p><p class="content" align="justify">2. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นชุดคำสั่งที่จัดเตรียมขึ้น เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ</p><p class="content" align="justify">3. บุคลากร (Peopleware) ในที่นี้หมายถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมหรือสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่กำหนดไว้</p><p class="content">4. ฐานข้อมูล (Data base) เป็นการจัดการข้อมูลให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันโดยไม่ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน</p><p class="content" align="justify">5. เทคโนโลยีสื่อสาร (Communication Technology) เป็นการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการรับและส่งข้อมูลหรือสารสนเทศ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง</p><p class="content" align="justify">6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการสื่อสารและใช้ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะของการเชื่อมต่อที่แบ่งตามการประมวลผลของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์</p><p class="content">linkเว็บไซต์ google.com</p><p class="content"> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน enjoy มาแว้วววว...

คำสำคัญ (Tags)#บทที่ 4

หมายเลขบันทึก: 120435, เขียน: 18 Aug 2007 @ 14:29 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)