การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา

การพัฒนาสมรรถนะ

      การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

      วิชาชีพคืออะไร วิชาชีพ คือ อาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ

     วิชาชีพชั้นสูง คือ อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางที่ต้องมีการฝึกฝน อบรม เตรียมตัว รับผิดชอบต่อการให้บริการ มีมาตรฐานวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีองค์กรวิชาชีพดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพ วิชาชีพครู ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิชาชีพชั้นสูงและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

     ( พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 , 53 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mam

คำสำคัญ (Tags)#การบริหาร

หมายเลขบันทึก: 120391, เขียน: 18 Aug 2007 @ 12:46 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 10:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)