เขาว่าครูที่ดีต้องเตรียมการสอน...สอนตามแผนที่วางไว้....ประเมินผลการจัดการเรียนรู้......ช่วยเหลือเด็กที่ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย

          งานครู....ไม่ใช่มีแต่สอนอย่างเดียว  มีอีกมากมาย....ที่ไม่ใช่สอนแต่เพียงอย่างเดียว  ยิ่งปีนี้มีอบรม  ประชุม  สัมมนา.....อะไรไม่รู้

          เขาว่าปีมีงานนโยบายของหน่วยเหนือมากมาย  โดยเฉพาเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จึงทำให้มีโครงการที่ครูเข้าไปร่วมกิจกรรม  ไม่เว้นแม้แต่เสาร์-อาทิตย์

         เขาว่าต้องทำแบบนี้แหละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้น  ต้องป้อนความรู้ให้กับครูเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้

         เคยถามความต้องการของครูบ้างไหม  สิ่งที่ให้ครูนั้นใช่หรือไม่และสิ่งที่ให้ครูนั้น  ครูได้นำไปใช้มากน้อยแค่ไหน  คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

          แล้วเขาก็จะเป็น "ครูที่ดีต้องเตรียมการสอน...สอนตามแผนที่วางไว้....ประเมินผลการจัดการเรียนรู้......ช่วยเหลือเด็กที่ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย"  อย่างแท้จริง

         เป็นไปได้ไหม.......ให้ครูมีโอกาสได้ช่วยเหลือตนเองโดยมีฝ่ายสนับสนุนเป็นผู้คอยช่วยเหลือดูแลและให้กำลังใจ  ให้เขาได้พัฒนาจากฐานเดิมของเขา  

         "เมื่อวานไปประชุมปฏิบัติการ...วันนี้อบรม....พรุ่งนี้จะไปสัมมนาอีกแล้ว"    .....คงไม่มีคำพูดนี้ออกจากปากเขา