ประกันคุณภาพสถานศึกษายากไหมครับ!!!!!!!

การประกันคุณภาพภายใน

ในรอบ๔ปีที่ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจาก สมศ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อวงการศึกษาทุกระดับทั้งในการยอมรับ และต่อต้านเพราะกลัวการประเมินเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่ไม่ชอบการตรวจสอบแต่ในความคิคเห็นของผมการประเมินเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการตรวจสอบตนเอง โดยสถาบันที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงตามกฎหมาย คือ สมศ โดยความเป็นจริงถ้าสถานศึกษามีการ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพใน ๓ ระบบคือ

๑ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

  ๒ ระบบการเรียนรู้

          ๓ ระบบกิจกรรม 

ถ้าทั้งสามระบบมีการวางแผนที่ดีโดยการ swot สถานศึกษาและกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์แล้วผมเชี่อว่า ร.ร.จะมีคุณภาพแน่นอนวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเพราะต้องเข้าอบรม k mก่อนนะครับหากใครมีข้อเสนอแนะเชิญนะครับ วันนี้ไปอบรมการเป็นผู้ประเมินอภิมานที่ศุนย์จุฬา ได้รับความรู้มากมายโดยเฉพาะการเขียนรายงานที่ถูกต้องการเทคนิคการตรวจอ่านเล่มรายงาน ในเชิงอภิมาน ทีมวิทยากรเก่งมากในการให้ความรู้ แต่วันสอบที่สอนให้ความรู้ไม่ออกสอบเลยมึนกันเป็นแถวทั่วหน้า จะได้หรือเปล่านะ 50 -50 ครับ

วันนี้ขอพูดเรื่องการเขียน SAR แต่ล่ะสถานศึกษาเขียนไม่ค่อยถูกเท่าใดนัก โดยเฉพาะการเขียนในด้านการบรรลุผลของโครงการคือไม่มีผลการประเมินโครงการที่เป็นร้อยล่ะที่แสดงถึงผลสำเร็จของโครงการอย่างชัดเจน  รวมถึงการดำเนินการด้านต่างๆของสถานศึกษาไม่สอดคล้องไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่เขียนไว้ ทำให้ผลการประเมินในระดับอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษาเกิดความคลาคเคลื่อนในการประเมิน

การปฏิรูปการศึกษารอบสองและการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม

จากการสรุปผลการประเมินภายนอกรอบที่สองในการประเมินทั้ง๓ระดับการศึกษาคือ สพฐ/อาชีว/อุดมศึกษาของ สมศ.ปรากฏว่าผลการประเมินแต่ละระดับมีความแตกต่างกันในแต่ละระดับการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMเทคโนโลยีเอเชีย

คำสำคัญ (Tags)#ประกันคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 119558, เขียน: 14 Aug 2007 @ 15:47 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:16 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

การประกันคุณภาพรอบสาม (เน้นคุณภาพผู้เรียน)

วันนี้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมจาก สมศ.เลยมีเรื่องเล่าให้หลายเรื่องจากประสบการณ์จากการประเมินสถานศึกษาและการอบรมพัฒนาผู้ประเมินของ สมศ.

ผมขอเขียนบันทึกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพรอบสามต่อนะครับ(ด้านอาชีวศึกษา)จากการประชุมครบรอบ๙ปีของ สมศ.มีการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกโดยลดมาตรฐานและตัวบ่งชี้จาก๖มฐ๒๕บ่งชี้เหลือ๕มฐ๑๙บ่งชี้รวมทั้งมาตรฐานการประเมินภายในของอาชีวศึกษาจาก๖มฐเพิ่มเป็น๗มฐ เพิ่มมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน เนื่องจากสมศ. มีความเชื่อว่าหากสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพทีดีจะทำให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ เอาละครับมาพูดถึงการประกันคุณภาพภายนอกดีกว่า ผมมองว่าในการประเมินภายนอกรอบ๓นี้สมศ. มาถูกทางแล้วโดยการเน้นคุณภาพด้านผู้เรียนโดยให้นำหนักถึง๕๐% โดยให้ ปวส.๓๐%ปวช.๒๐%เป็นมฐ.ที่๑

เขียนเมื่อ 

ผมแวะเข้ามาอ่านบล็อคนี้ น่าสนใจ ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เป็นคนเชียงใหม่ด้วยกัน

2. เป้นคนในวงการศึกษาด้วยกัน

3. ศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษาและรับผิดชอบงานนี้ของสถาบัน

4. แฟนผีแดงเหมือนกัน

แล้วจะเข้ามาทักทายอีก ครับ

ครูปรัญ