แจ้งข่าว

ผมได้สมัคร gotoknow

ผมได้สมัคร gotoknow แล้วครับ ถ้าเพื่อนท่านใดยังไม่สมัคร โปรดสมัครกันเถอะครับ มีประโยชน์มากเพื่อให้ในการติดต่อกับ  พวกเรามีการบ้านที่ต้อง clear กันอีกมาก จะได้ติดต่อผ่านเครือข่ายกันนะครับ

พรหมมา  ที่น่ารัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถึงเพื่อน ๆ ทุกคนความเห็น (0)