ผมได้สมัคร gotoknow แล้วครับ ถ้าเพื่อนท่านใดยังไม่สมัคร โปรดสมัครกันเถอะครับ มีประโยชน์มากเพื่อให้ในการติดต่อกับ  พวกเรามีการบ้านที่ต้อง clear กันอีกมาก จะได้ติดต่อผ่านเครือข่ายกันนะครับ

พรหมมา  ที่น่ารัก