การศึกษายุคโลกาภิวัติน์

  การศึกษายุคโลกาภิวัติน์  
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม  โดยเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างของระบบต่างๆภายในประเทศให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์  และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างรู้เท่าทัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดดีทำดี

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษายุคโลกาภิวัติน์

หมายเลขบันทึก: 118839, เขียน: 11 Aug 2007 @ 11:47, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 19:52, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)