บริการของห้องสมุด

1. บริการให้ยืมทรัพยากรห้องสมุด
       ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์จัดสถานที่ให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริเวณเคาน์เตอร์ข้างประตูทาง
เข้าห้องสมุด และให้บริการตามเวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการ ผู้มีสิทธิยืมหนังสือได้ต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุด โดยแสดงบัตรอาจารย์
ข้าราชการ บัตรนักศึกษาที่มีรหัสบาร์โค้ดทุกครั้งที่ติดต่อยืมหนังสือ

2. บริการรับคืนทรัพยากรห้องสมุด
       ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์จัดสถานที่รับคืนหนังสือไว้บริเวณเดียวกับการบริการยืมคืนและมีกล่องสำหรับให้ผู้ใช้บริการคืนหนังสือ
ไว้ที่หน้าห้องสมุดในกรณีที่ห้องสมุดปิด เจ้าหน้าที่จะเปิดกล่องและนำหนังสือไปทำการรับคืนให้หากหนังสือที่ผู้ใช้บริการคืนเกินกำหนด เจ้าหน้าที่จะสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเพิ่มค่าปรับไว้ในระบบ

3. บริการจองหนังสือ
        เป็นบริการจองหนังสือที่มีผู้ยืมออกและมีผู้ใช้บริการอื่น ๆ ต้องการใช้บริการต่อ

4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
        กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้วารสารหรือหนังสือที่ไม่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ มีบริการยืม
ระหว่างห้องสมุดไปยังห้องสมุดแห่งอื่น ๆ ในประเทศ

5. บริการช่วยการค้นคว้า
        เป็นบริการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ

6. บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ประกอบด้วย
       6.1 บริการสืบคืนสารสนเทศที่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
       6.2 บริการสืบคืนสารสนเทศโดยผ่าน Internet

7. โสตทัศนบริการ
       ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ จัดห้องสำหรับให้ผู้ใช้บริการได้ใช้โสตทัศนูปกรณ์ของห้องสมุด อาทิ แท่นสำหรับตั้งกล่องถ่ายภาพ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เป็นต้น

8. บริการถ่ายเอกสาร
        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีร้านถ่ายเอกสารภายใน ห้องสมุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้
บริการในการถ่ายสำเนาบางส่วนของสิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถAยืมออกจากห้องสมุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดทันตะ มข.

คำสำคัญ (Tags)#บริการของห้องสมุด#service our library

หมายเลขบันทึก: 118835, เขียน: 11 Aug 2007 @ 11:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอแนะนำแพลนเน็ตที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องสมุด ม.นเรศวร ค่ะ http://gotoknow.org/planet/nulibrary